Hyvinvointialan asiantuntija

Kirjalliset työt käyntikortti tulevan työnantajan palvelukseen 15.06.2010 – Maisteriohjelma oli kuin minulle tehty. Ohjelmassa oli elementtejä, joissa pystyin hyödyntämään aikaisempaa kokemustani ja mielenkiinnon kohteitani. Pohjalla ollut...

Kirjalliset työt käyntikortti tulevan työnantajan palvelukseen

15.06.2010

– Maisteriohjelma oli kuin minulle tehty. Ohjelmassa oli elementtejä, joissa pystyin hyödyntämään aikaisempaa kokemustani ja mielenkiinnon kohteitani. Pohjalla ollut kaupallinen tutkinto antoi minulle hyvät valmiudet, kertoo Juhana Valo.

Keväällä Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta kauppatieteiden maisteriksi valmistunut Juhana Valo työskentelee tällä hetkellä projektipäällikkönä Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Yhteistyö alkoi jo opintojen alkumetreillä.

– Lähestyin sairaanhoitopiiriä syksyllä 2007 sopiakseni opintoihin kuuluvan projektityön tekemisestä. Digitaalisten potilaskuvien käsittelyä koskeva työ laajeni kandin tutkielmaan. Hyvä yhteistyö poiki myös pro gradun, kertoo Valo.

Tietojärjestelmätiedettä pääaineenaan lukenut Valo jatkaa pro gradusta tutulla alueella identiteettien turvallisuuteen liittyvissä kehittämistehtävissä.

– Kirjalliset työt toimivat siis ikään kuin käyntikorttina organisaatioon, Valo tuumaa.

Oikeita avaimia työelämään

Maisteriohjelmassa opiskelijat laajentavat valmiuksiaan hallita hyvinvointialan palveluverkostoja, kehittävät ennakoivan johtamisen taitojaan sekä syventävät kykyjään kehittää hyvinvointipalvelujen laatua. Valmistuneille tehdyn kyselyn mukaan hyvinvointialan ajankohtaisiin teemoihin pureutuvan maisteriohjelman opit ovat olleet hyödyksi työelämässä.

– On hienoa nähdä, että työn mukanaan tuomia haasteita pystyy ratkomaan koulun tarjoamilla avaimilla. Suhteellisen vapaa mahdollisuus muodostaa opintosuunnitelma on antanut hyviä valmiuksia töihin. Valinnat osuivat osaltani nappiin, vaikka en tulevasta työstä siinä vaiheessa tiennytkään, Valo toteaa tyytyväisenä.

– Vaikka koulutus antoikin hyvät eväät, töissä tulee eteen sellaisiakin osa-alueita, joista ei ole kokemusta. Siksi olenkin päättänyt täydentää opintojani yritysjuridiikan kursseilla.

Kahdeskymmenes kauppatieteiden maisteri hyvinvointialan asiantuntijaksi

Tavanomaisesta KTM-tutkinnosta selkeästi poikkeava Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma kannustaa luoviin ajattelumalleihin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevätkin hyvin erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Valmistuneet muun muassa vastaavat yksityisen lääkäriaseman asiakkuuksista ja markkinoinnista ja kehittävät julkisen terveydenhuollon talouden ohjausta tai tietojärjestelmiä. Muutama valmistunut on myös valinnut akateemisen uran.

Tulevaisuudessa Valo voisi ajatella työskentelevänsä vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

– Minulla elää haave myös jatko-opinnoista. Sitä pitää tarkkaan pohtia, sillä työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen on haasteellista, Valo sanoo.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö on kouluttanut kauppatieteiden maistereita hyvinvointialalle vuodesta 2006 lähtien. Tähän mennessä Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmasta on valmistunut jo 20 maisteria. Seuraava erillisvalinta järjestetään keväällä 2011.


Teksti: Susanna Jänismäki, Sini Lehto, Sara Holmila