Hyvinvointialan maisterit vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

28.9.2006
Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas huomautti Porin yliopistokeskuksessa Yrittäjyys, kasvu, ja innovaatiot –seminaarissa pitämässään puheessa kilpailun tuomisen kunnallisten tukipalveluiden tuotantoon olevan ainoa mahdollisuus tuotannon kasvuun.

Tähän haasteeseen vastaa omalta osaltaan Porissa tänä syksynä käynnistynyt Hyvinvointialan maisteriohjelma, joka järjestetään yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) ja Tampereen yliopiston (TaY) Porin yksiköiden kanssa.

– Hyvinvointialan maisteriohjelma on hyvin ajankohtainen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kunnille asettamissa uusissa tavoitteissa ja palveluiden tuotteistamisessa tapahtuneissa muutoksissa tarvitaan liiketoimintaosaamista, huomauttaa Turun kauppakorkeakoulun puolesta maisteriohjelmassa koulutussuunnittelijana toimiva Sini Lehto.
– Maisteriohjelmassa on lisäksi erityisiä kursseja, jotka käsittelevät hyvinvointipalveluiden ajankohtaisia haasteita.

Hyvinvointialan maisteriohjelman suorittaneilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi erilaisiin asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtäviin.
– Maisteriohjelma valmentaa kohtaamaan niitä ongelmia, joita syntyy, kun pohditaan miten julkiset hyvinvointipalvelut tullaan tulevaisuudessa järjestämään, koulutussuunnittelija Suvi-Maaria Tepora Tampereen yliopistosta kertoo.

Työelämäpainotteista opiskelua

Tämänkaltainen kahden yliopiston yhteinen maisteriohjelma on kansainvälisestikin erityinen.
– Molemmilla yliopistoilla on maisteriohjelman toteutuksessa omat painopistealueensa. Tavoitteena on kuitenkin monitieteinen tutkinto, jossa opiskelijat saavat oman erityisosaamisensa lisäksi perustiedot toisen tutkintoväylän asiantuntijuudesta, valottaa Sini Lehto tutkinnon rakennetta.

Koulutusohjelmaan on valittu yhteensä kolmekymmentä opiskelijaa, joiden pohjakoulutukset ja työhistoriat vaihtelevat hyvinkin paljon toisistaan.
– Koulutusohjelmalle on haaste, mutta myös erittäin suuri voimavara, että opiskelijoilla on asioihin eri näkökulmia. Esimerkiksi työelämässä jo olleet ovat suuri resurssi omalla asiantuntemuksellaan, toteavat Tepora ja Lehto.

Hyvinvointialan kentän tarpeista lähteneessä maisteriohjelmassa on mukana suunnittelemassa ollut toiminnallinen työryhmä alan edustajista, samoin koulutus toteutetaan hyvin työelämälähtöisesti. Ohjelmaan kuuluu erityiskursseja, joissa vierailevina luennoitsijoina on alalla toimivia asiantuntijoita. Kauppatieteiden maistereiksi valmistuvat TuKKK:n opiskelijat tekevät opinnoissaan digitaalisen portfolion, jossa mentoreina toimii työelämän edustajia. Lisäksi he tekevät omaan pääaineeseensa linkittyvän integroivan projektityön yhdessä TaY:n opiskelijoiden kanssa.

-TaY:ssa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintoihin kuuluu kehittämistyö-opintojakso, johon sisältyy 2-3 kuukauden työpanosta vastaava ohjattu kehittämistyö,
jossain sosiaali- tai terveysalan organisaatiossa, kertoo Tepora


Humanisti opiskelemassa markkinointia ja sosiaalipolitiikkaa

Yksi TuKKK:ssa Hyvinvointialan maisteriohjelmassa opiskelevista opiskelijoista on filosofian maisteri Pirita Ihamäki, jonka tavoitteena on tehdä pro gradu –työnsä Wellness-matkailusta. Ihamäki opiskelee maisteritutkinnon ohella samanaikaisesti matkailua matkailualan verkostoyliopistossa sekä tekee jatkotutkintoa Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen digitaalisen kulttuurin oppiaineeseen.

– Tein digitaalisen kulttuurin graduni geokätkennästä. Olen ajatellut, että esimerkiksi hotellit voisivat tarjota yrityksille tällaisia työhyvinvointia edistäviä palvelupaketteja, joihin kokousten lisäksi voisi kuulua geokätkennän muodossa liikuntaa ja vaikkapa aromaterapiaa, Ihamäki suunnittelee tulevaisuuden työkenttäänsä.
Alun perin tradenomiksi valmistuneella Ihamäellä on TuKKK:ssa pääaineenaan markkinointi ja sivuaineenaan Tampereen yliopistosta sosiaalipolitiikka.

– Markkinointi opettaa näkemään asioissa lisää ulottuvuuksia, maailma kun kuitenkin toimii yrityspainotteisesti, pohtii Ihamäki, joka on loistava esimerkki Porin yliopistokeskuksen innoittamasta monitieteisestä ajattelun omaavasta opiskelijasta.

Teksti: Eija Hammarberg