Päivätoiminnan tuotteistamisesta hygieniaosaamiseen - opinnäytetori notkui hyviä aiheita

Satakuntalaiset hyvinvointialan korkeakouluopiskelijat ja työelämän edustajat kokoontuivat syyskuun viimeisenä päivänä yhteiselle opinnäytetorille Porin yliopistokeskukseen. Tapahtuman järjestäjänä toimi Satakunnan korkeakoululaitoksen sosiaali- ja terveysalan työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen satakuntalaisten korkeakoulujen välille.

Hyvinvointialan opiskelijoiden ja työelämän edustajien yhteiselle tapaamiselle oli selkeästi tarvetta. Tapahtumaan osallistui nelisenkymmentä näytteilleasettajaa, hyvinvointialan yrittäjiä, kuntatoimijoita ja kolmannen sektorin edustajia. Yksi mukana olleista näytteilleasettajista oli Ulvilan vanhustenhuoltoyhdistys ry:n Pappilanlammen palvelukeskus.

– Pappilanlammen kehittämisyksikkö on aiemmin ollut mukana useissa lähinnä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden opinnäytetöissä. Olemme jo vuosia kehittäneet dementianhoidon profiilimallia ja tämän asian tiimoilta meillä on nytkin tarjolla opinnäytetöiden aiheita, kertoo Pappilanlammen palvelukeskuksen johtaja Kaija Nieminen.

Dementiapotilaan elämän syvyyksiin

Pappilanlammen palvelukeskuksessa on keskitytty erityisesti etsimään syitä dementiapotilaan käyttäytymiselle ja mahdollisille käytöshäiriöille.

– Pyrimme selvittämään asiakkaamme elämää lapsuudesta saakka ja sitä kautta tuomaan esiin ne asiat, jotka laukaisevat käytöshäiriön. Näin pystymme myös ennaltaehkäisemään potilaidemme mahdollisia aggressioita ja ahdistuneisuutta, Nieminen kertoo.

Pappilanlammella tähän mennessä tehdyt opinnäytetyöt ovat olleet lähinnä perustutkimusta.
– Nyt tarjoamme opinnäytetyön aiheeksi esimerkiksi kehittämämme dementiahoidon profiilimallin vaikuttavuuden tutkimusta, johon etsimme mielellään ylempää korkeakoulututkintoa suorittavaa opiskelijaa.

Dementiahoidon profiilimallin tutkimisen lisäksi Pappilanlammen palvelukeskus tarjoaa opinnäytetöiden aiheiksi esimerkiksi vanhusten päivätoiminnan merkityksen tutkimusta, päivätoiminnan tuotteistamista sekä ravitsemukseen ja hygieniaosaamiseen liittyviä aiheita.

Pappilanlammen palvelukeskuksen johtajan Kaija Niemisen mielestä Porin yliopistokeskuksessa järjestettäville hyvinvointialan maisteriohjelmille on selkeästi tarvetta.

– Kaikessa hoitotyön osaamisessa pitäisi nykyisin olla myös liiketaloudellista osaamista. Jos sellainen ihminen kävelisi meille ovesta sisään, löytyisi hänelle varmasti töitä.

”Lapset ja nuoret kiinnostaisivat”

Opinnäytetorin tarjontaa olivat tulleet katsastamaan myös Satakunnan ammattikorkeakoulun toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat Katri Harju ja Krista Viljanen.

– Opinnäytetyön aihe pitäisi olla valmiina jo ensi kuussa, mutta vielä ei ole mitään tiedossa, Harju ja Viljanen harmittelivat.

Suunta opinnäytetyölle oli kuitenkin molemmilla selvä.
– Lapsiin ja nuoriin liittyvät opinnäytetyön aiheet olisivat tällä hetkellä kaikkein kiinnostavimpia.

Teksti: Eija Hammarberg
30.9.2009