Hyvinvointityöryhmä

Idea opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän perustamisesta lähti opintotoimistojen, Pointer ry:n ja YTHS:n edustajien yhteisestä tapaamisesta syksyllä 2006. YTHS:n terveydenhoitaja Eija Tarri ja Pointer ry:n opiskelijasihteeri Satu Katajamäki tekivät ryhmän perustamiseksi aloitteen Porin yliopistokeskuksen johtoryhmään 11.12.2006. Hyvinvointityöryhmä koettiin johtoryhmässä tärkeäksi asiaksi ja yksiköitä pyydettiin nimeämään henkilöt ryhmään.

Kokoonpano

Hyvinvointityöryhmään osallistuvat yliopistoyksiköiden, ylioppilasyhdistys Pointer ry:n ja ainejärjestöjen edustajat sekä terveydenhoitaja ja oppilaitosteologi.

Tavoitteet ja tehtävät

Hyvinvointityöryhmän päätavoitteena on Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Työryhmän muiksi tehtäviksi luetaan mm. kehitysehdotuksien tekeminen johdolle tai muulle asiaan liittyvälle taholle, tiedottaminen opiskelijoille hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä tiedottaminen henkilökunnalle opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Hyvinvointityöryhmä raportoi tarvittaessa yliopistokeskuksen johtoryhmälle kehitystoimenpiteistä. Työryhmä päättää kokouksissa keskuudestaan henkilöt jotka selvittävät tai toimeenpanevat esille tulleita kehitysehdotuksia.

Toimintatapa

Kokouksissa työryhmän puheenjohtajana toimii terveydenhoitaja ja sihteerinä Pointer ry:n opiskelijasihteeri. Sihteeri kutsuu työryhmän koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään 3 kertaa vuodessa. Seuraava kokouskerta sovitaan työryhmässä yhteisesti tapaamisen aikana.

Kokousten tarkoituksena on varmistaa hyvinvointityöryhmän jatkuva kehitystoiminta ja seurata meneillään olevien toimenpiteiden toteutumista.

Pääosin työryhmä toteuttaa toimintaansa esittelemällä Porin yliopistokeskuksen johtoryhmälle opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä malleja.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Hyvinvointityöryhmän kokouksista laaditaan muistiot, joita säilytetään sähköisesti sihteerin toimesta.

Työhyvinvointi Porin yliopistokeskuksessa

Lue lisää