Itsenäisesti ja yhdessä

Tutkimus tukee yrittäjyyttä Satakunnassa toimii 11 200 yrittäjää, joista 7 200 on yksinyrittäjiä. Eräs heistä on yrittäjyyttä kehittävän Develooppi Oy:n toimitusjohtaja Tytti Siltanen. Tällä hetkellä hän koordinoi yksinyrittäjille räätälöityä ”YTYä...


Tutkimus tukee yrittäjyyttä

Satakunnassa toimii 11 200 yrittäjää, joista 7 200 on yksinyrittäjiä. Eräs heistä on yrittäjyyttä kehittävän Develooppi Oy:n toimitusjohtaja Tytti Siltanen. Tällä hetkellä hän koordinoi yksinyrittäjille räätälöityä ”YTYä yksinyrittämiseen!” -projektia. Sen tarkoituksena on kehittää yrittäjien ammatillisia valmiuksia, yritystoimintaa ja työhyvinvointia sekä laajentaa yhteistyöverkostoja.

- Jo suunnitteluvaiheessa mieleeni tuli ajatus tutkimuksen hyödyntämisestä osana hanketta. Akateemisena yrittäjänä se tuntui  luonnolliselta vaihtoehdolta, Tytti Siltanen kertoo.

Tarjouskisan kautta tutkimuksen tekijäksi valittiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö. ”YTYä yksinyrittämiseen!” -projektin osanottajille kohdennetun tutkimuksen tekee projektitutkija Lenita Nieminen yrittäjyyden professori Ulla Hytin ohjauksessa. Tutkimus toteutetaan osallistuvana havainnointina ja yrittäjien haastatteluina.

‒ Tutkimuksen kohteena on yksinyrittäjien välinen yhteistyö ja sen tuottama hyöty paitsi yrittäjille myös heidän asiakkailleen, professori Ulla Hytti sanoo.

YTYä yksinyrittämiseen! -projektissa on tällä hetkellä mukana 17 eri alojen asiantuntijapalveluja tarjoavaa yritystä Porin seudulta, Rauman seudulta ja Pohjois-Satakunnasta.  Projektia rahoittavat Satakunnan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto sekä projektiin osallistuvat yrittäjät.

Verkostoituminen tukee pienyritystä

Mitä satakuntalaisten yksinyrittäjien yhteistyö sitten käytännössä voisi olla?

Tytti Siltanen näkee mahdollisiksi toimintamuodoiksi esimerkiksi yhteisen tuotteistuksen, yhteismarkkinoinnin tai verkoston jäsenten osaamisen hyödyntämisen omassa yritystoiminnassa. Logon suunnittelija tai nettinäkyvyyden asiantuntija voi löytyä vaikkapa saman pöydän äärestä kuukausittaisissa tapaamisissa tai yhteisissä valmennuksissa.

Projekti tutkimuksineen ei saanut alkuaan tyhjästä. Itsenäisyyden ja yhteistyön teema on kiehtonut Siltasta jo opiskeluajoista lähtien. Vuonna 1999 valmistuneen gradun aiheena oli pienyritysten verkostoyhteistyö.

Siltanen on työllistänyt itsensä yrittäjänä kymmenen vuoden ajan. Vaikka hän nykyisin jakaakin toimitilansa muiden pienyritysten kanssa, hän tietää, miltä työyhteisön puuttuminen ja kotitoimistossa puurtaminen voi tuntua. “YTY-projektin kautta voin tarjota muille yksinyrittäjille sellaista apua, jota olisin itse aikoinaan tarvinnut.”

Teksti: Aija Amee
Kuvat: Iiro Lehtonen
10.4.2012