Jylhä kartoittaa ennakkoluuloja

Porilaisten koululaisten ennakkoluuloja kartoittamassa Monisatainen tulevaisuus -hanke on Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen vuonna 2013 käynnistynyt projekti, jonka tarkoituksena on muun muassa ehkäistä rasismia ja parantaa koulujen valmiuksia...Porilaisten koululaisten ennakkoluuloja kartoittamassa

Monisatainen tulevaisuus -hanke on Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen vuonna 2013 käynnistynyt projekti, jonka tarkoituksena on muun muassa ehkäistä rasismia ja parantaa koulujen valmiuksia puuttua siihen.

Hanke on saanut alkunsa yhdistyksen jäsenistön toiveiden pohjalta. Palaset loksahtivat kohdalleen ja projekti sai rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä.

Hankevastaavana toimii Annakatriina Jylhä, joka kuvailee hankkeen syntyä ja ydinideaa yhteiskunnan ja politiikan muutoksien kautta.

– Ehkäpä kansallismielisyys ja rasistinen puhe on herättänyt halun myös viritellä tällaisia hankkeita, Jylhä pohtii.

Suvaitsevaisuuspuhe peittää alleen rasismia

Hankkeen iskulauseena on yhdenvertaisuuskasvatuksella rasismia vastaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat porilaiset peruskoululaiset ja heidän opettajansa.

Alustavat tutkimustulokset antavat osviittaa siitä, että nuorten arvot ovat melko kovia.

– Tässä vaiheessa kyselyt, haastattelut ja omat havainnot viittaavat siihen, että rasismi on läsnä kouluissa, Jylhä kertoo.

Jylhän arvioiden mukaan tähän mennessä 1/3 vastaajista ajattelee, etteivät tietyistä maista tulevat ihmiset sovellu asumaan moderneissa länsimaisissa valtioissa. Kolmannes myös uskoo kansojen älykkyyseroihin.

– Voi olla, että suvaitsevaisuuspuheen alle jäävät edelleen koulujen arjessa elävät ennakkoluulot, Jylhä arvioi.

Selvityksen lopulliset tulokset julkaistaan näillä näkymin projektin päättyessä vuoden 2014 lopussa.

Yhteistyöllä monikulttuurisuutta edistämään

Jylhä on opiskellut Porin yliopistokeskuksessa. Turun yliopiston yksikössä hän teki kandidaatin tutkielman digitaalisen kulttuurin oppiaineeseen, minkä jälkeen siirtyi Tampereen yliopiston yksikköön. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi hän valmistui 2012 graduaiheenaan maahanmuuttajien sosiaalinen kiinnittyminen.

– Olen opiskellut sellaisen puolitoista tutkintoa. Opinnoista on ollut ehdottomasti hyötyä tässä hankkeessa ja aikaisemmissa työtehtävissäni, Jylhä sanoo.

Yliopistokeskus on ollut mukana monikulttuuritoiminnassa esimerkiksi viimeksi rasisminvastaisella viikolla. Jylhä näkee yliopistokeskuksen ja monikulttuuriyhdistyksen yhteistyössä paljon mahdollisuuksia.

– Varmasti pystyisimme tekemään laajempaakin yhteistyötä. Monikulttuuriyhdistys voisi hyödyntää yliopistokeskuksen osaamista tiedon tuottamisessa. Esimerkiksi asiakastutkimukset olisivat mainio juttu.

Opiskelijat ovat tervetulleita toimintaan muutenkin kuin opintojen puitteissa.

– Järjestämme Elävä kieliketju -toimintaa, joka tarjoaa Poriin ulkomailta muuttaneille juttuseuraa. Vapaaehtoisille on aina tarvetta, Jylhä kannustaa.

Monisatainen tulevaisuus -hankkeen tiedot Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen verkkosivuilla: http://www.monikulttuuripori.com/hanke_monisatainen.php

Teksti: Esa Keskinen