Kansainvälinen tapahtumatuotannon koulutuspaketti

Shanghain jazzväki kouluttaa itseään porilaiseen rytmiin Edupointissa 11.11.2009 Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön täydennyskoulutuskeskus Edupoint on avaamassa kansainvälisiä ovia. Pori Jazz vakuutti viime kesänä POSEK:in vieraina...


Shanghain jazzväki kouluttaa itseään porilaiseen rytmiin Edupointissa

11.11.2009

Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön täydennyskoulutuskeskus Edupoint on avaamassa kansainvälisiä ovia. Pori Jazz vakuutti viime kesänä POSEK:in vieraina olleet Shanghai Jazzin edustajat tapahtumatuotanto-osaamisellaan siinä määrin, että he esittivät koulutustarjouspyynnön, johon Edupoint vastasi.

– Koulutuspaketti on kehitetty yhteistyössä Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen, Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitoksen, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön sekä Pori Jazzin kanssa, kertoo koulutussuunnittelija Tiina Ikala Edupointista.
Monitieteinen koulutuspaketti ”Cultural Management Training” on tarkoitus toteuttaa 5.-25.7.2010.

Joustavaa monitieteisyyttä

Tapahtumatuotannon koulutuspaketti on yksi esimerkki Edupointin EAKR-rahoitteisen T&K: Kansainvälisen monitieteisen täydennyskoulutuksen suunnitteluhankkeen eri tieteenalojen ja koulutusorganisaatioiden kansainvälisestä yhteistyöstä. T&K-hankkeessa pyritään kehittämään TTY:n Porin yksikön ja koko UC Porin täydennyskoulutustarjontaa kansainvälisemmäksi.

Tapahtumatuotannon koulutuspaketissa hyödynnetään Porin yliopistokeskuksen eri yliopistoyksiköiden erityisosaamisalueita.
Kolmen viikon kurssista kaksi viikkoa on teoriaopintoja ja yksi viikko kurssilaisilta kuluu käytännön työssä muun muassa kolme päivää Porin Jazzin toiminnassa.

– Ihan kurssin aluksi kerromme case-tyyppisesti porilaisista tapahtumista. Tämän Kick-off -päivän jälkeen alkava ensimmäinen moduli on Turun yliopiston järjestämä ja sisältää juuri tähän tarpeeseen modifioituja kulttuurituotannon suunnittelun opintoja.

Koulutukseen kuuluu lisäksi monitieteisiä työpajoja, jotka tarjoavat opiskelijoille samalla hyviä verkostoitumismahdollisuuksia.

– Taideteollinen korkeakoulu puolestaan tarjoaa tähän tarkoitukseen räätälöidyn luovan tuottamisen –opetusta, jossa hyödynnetään myös CBM-maisteriohjelman luovan johtamisen osaamista. Tampereen teknillinen yliopisto opettaa omassa modulissaan kuinka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää kulttuurituotannoissa, Ikala kertoo.
Työpäivät tulevat olemaan kahdeksasta neljään ja lisäksi kurssiin kuuluu ohjattua verkkotyöskentelyä.

Oppia etenkin
tapahtumamarkkinointiin


Harjoittelupäivinään Pori Jazzin organisaatiossa kurssilaiset tutustuvat esimerkiksi markkinointiin.
– Juuri tähän Shanghai Jazzilla oli erityistä kiinnostusta tutustua, koska markkinointi on hoidettu Pori Jazzeilla niin hyvin.

Lopulta kolmen viikon koulutuksen päättää kolmipäiväinen Pori Jazz for Professionals –seminaari.
– Kävimme jokin aikaa sitten esittelemässä koulutussuunnitelmamme Shanghai Jazzin edustajille, jotka olivat sisältöön oikein tyytyväisiä.

Tähtäin vuosittaiseen
koulutuspakettiin


Kansainvälinen ja monitieteinen tapahtumatuotannon kurssi on kaikille avoin. Kokonaan englanninkieliselle kurssille odotetaan osallistujia niin Kiinasta, Suomesta kuin myös esimerkiksi Itä-Euroopasta. Ensi kesänä ensimmäistä kertaa järjestettävästä kurssista toivotaan jokavuotista koulutusta.

– Ensi kesäksi odotamme vähintään 16 osallistujaa. Kurssin hinta on vielä avoin, mutta siihen tulee opetuksen lisäksi sisältymään majoitus ja yksi ateria päivässä, sekä tietysti liput Pori Jazzeille. Ja tarjoaahan tämä koulutus myös loistavan verkostoitumismahdollisuuden kaikille tapahtumatuotantojen parissa toimiville.

Teksti: Eija Hammarberg