Porin yliopistokeskuksen kieliopinnot

Tutkinto-opiskelijat

Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoyksiköiden kieltenopetuksen ensisijainen tehtävä on järjestää tutkintoasetusten edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot tutkinto-opiskelijoille. Vieraiden kielten opetuksen lisäksi järjestetään suomen kielen ja viestinnän opetusta.

Yliopistokohtaiset kieliopintojen tutkintovaatimukset Porin yliopistokeskuksessa löytyvät opinto-oppaista. Kieliopintoihin ilmoittaudutaan kurssin järjestävän yliopiston ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijoiden on mahdollista hakeutua suorittamaan myös jonkin toisen Porin yliopistokeskuksen yksikön kieliopintoja ristiinopiskelun kautta. Ennen hakeutumista toiseen yksikköön opiskelijan tulee keskustella asiasta oman yksikkönsä vastuuopettajan kanssa.

Täydennyskoulutus

Yrityksille kielten tilauskoulutusta Porin yliopistokeskuksessa järjestää mm. Täydennyskoulutuskekus Edupoint.

Avoin yliopisto

Avoimen yliopisto-opetuksen kautta kaikilla on mahdollisuus osallistua korkea-asteen kieliopintoihin. Avoimen yliopiston tarjonnassa on tutkinto-opetuksessa tarjottavien opintojaksojen lisäksi myös muita kielten opintojaksoja. Opetusta on pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.