Kielten yhteistyö -hanke

Kielten yhteistyö –hanke selvitti kieliopintojen ristiinopiskelun mahdollisuuksia (10.11.2006)Kielten yhteistyö –hankkeen valmistelut alkoivat Porin yliopistokeskuksessa vuonna 2004, kun pohdittiin eri yliopistoyksiköiden opetusresurssien mielekästä...


Kielten yhteistyö –hanke selvitti kieliopintojen
ristiinopiskelun mahdollisuuksia
(10.11.2006)

Kielten yhteistyö –hankkeen valmistelut alkoivat Porin yliopistokeskuksessa vuonna 2004, kun pohdittiin eri yliopistoyksiköiden opetusresurssien mielekästä yhdistämistä. Tällöin yksiköille tehdyn kyselyn yhdeksi kehittämiskohteeksi nousi toivomus syvemmästä yhteistyöstä kielten opetuksessa, joskaan yhteistä kielikeskusta ei vielä nähty tarpeelliseksi.

Syksyllä 2005 perustettiin kielityöryhmä, joka esitti erillisen hankkeen perustamista yhteistyön edistämiseksi. Kielten yhteistyö –hanke käynnistyi maaliskuussa 2006. Vetovastuussa on Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Porin yksikkö ja koordinaattorina lehtori Henna Hyytiä.

– Tilanne on tänä päivänä eri kuin ensimmäisen kyselyn jälkeen. Kurssitarjonta ja opiskelijamäärät ovat muuttuneet ja lehtoritilanne vakiintunut ja nyt jonkinlaista yhteistyötä jo tehdään, kertoo Hyytiä.

Kielten yhteistyö ei ole
helpoimmasta päästä

Hankkeen ensimmäinen tavoite on ollut tutkintopuolella kielten yhteistyön lisääminen, mikä tarkoittaa käytännössä opiskelijoille yli yksikkörajojen ulottuvaa kurssien hyödyntämistä.

– Voisi helposti kuvitella, että kielten opiskelu olisi luonteva tapa tehdä yhteistyötä, mutta aivan ongelmitta ei yksikkörajojen ylittäminen kuitenkaan käytännössä suju. Kielet ovat lakisääteisesti hyvin tarkkaan määriteltyjä sisällöltään, eli sen mitä kielissä opiskellaan, pitää liittyä opiskeltavaan alaan. Silloinhan esimerkiksi ekonomit eivät voi vapaasti siirtyä insinöörien kursseille tai insinöörit humanistien kursseille, Henna Hyytiä selvittää.

Vapaata ristiinopiskelua voi suorittaa näin ollen vain alkeiskursseilla tai vapaaehtoisissa kieliopinnoissa. Opiskelijaliikkuvuuden lisäksi Porin yliopistokeskuksessa ollaan tulevaisuudessa lisäämässä opettajaliikkuvuutta, toisin sanoen voimassaolevaa lehtorikapasiteettia lainataan yli yksikkörajojen mahdollisesti yhteistyössä jopa ammattikorkeakoulusektorin kanssa.

Moduulikurssit kaikille yhteisiksi

Vaikka lakikiemurat sanelevat omat ehtonsa kieltenopiskelulle, on Kielten yhteistyö -hankkeen työryhmä kuitenkin löytänyt tavan järjestää kieltenopetusta yksikkörajojen yli.

– Koko hankkeen parasta kehitystä ovat ns. moduulikurssit eli olemme yrittäneet löytää lakisääteisistä kursseista erillisiä osioita, jotka ovat kaikille yhteisiä kuten rakenne ja suullinen viestintä.

Moduulikurssien tarkoitus on, että niistä opiskelijat voivat koota pienemmistä osista kursseja, jotka vastaavat oman yksikön tutkintotavoitteita niin sisällöltään kuin laajuudeltaankin.
– Olemme yrittäneet testata tätä TTY:n ja avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä, mutta kurssille ei valitettavasti tullut tarpeeksi opiskelijoita. Tarkoitus on kuitenkin yrittää uudelleen keväällä 2007, Hyytiä kertoo.

Www-sivut ja yhteistyötä eri
oppilaitosten kesken

Kielten opiskelun tiedotusväyläksi ja itseopiskelua varten on opiskelija Heli Ollila tehnyt yliopistokeskuksen sivuston alle www-hakemiston, johon on koottu kielittäin Porin opiskelutarjontaa. Heli Ollila on Kielten yhteistyö - hankkeen ja Avoin yliopistoverkosto Satakunnassa -hankkeen yhteinen työntekijä.

Sivut on tarkoitettu kenelle tahansa, joita kielten opiskelu kiinnostaa. Sieltä voi käydä katsomassa, löytyykö itseopiskelulinkkejä tai sopivia kursseja.
Porin yliopistokeskuksen opiskelijat voivat sivuilta käydä tarkistamassa, mitä kieliopintoja eri yksiköillä on tarjolla, ja korvaako se heidän tutkintonsa kieliopinnot.

– Esimerkiksi työssäkäyville opiskelijoille tämä vapauttaa aikataulua, jos omille kursseille ei mahdu tai ehdi, Hyytiä mainitsee sivuston hyödyistä opiskelijoille.

Tärkeä osa hankkeessa on ollut myös yhteistyön yliopistokeskuksen, avoimen yliopiston, täydennyskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun kesken.
Kielten yhteistyöhanke päättyy joulukuussa 2006, johtuen osaksi siitä, että Satakunnassa on menossa monia samankaltaisia hankkeita.

– On järkevää yhdistää tämä Kielten yhteistyö suoraan Satakunnan korkeakoululaitoksen strategiatyöskentelyyn. Näin saadaan varmasti vielä enemmän aikaan, Henna Hyytiä toteaa.


Kielten opiskelun linkki löytyy täältä

Teksti ja kuvat Eija Hammarberg