Yliopistokeskuksen kirjaston ohjausryhmä


Porin yliopistokeskuksen kirjastossa on Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston aineistoja. Se palvelee kaikille avoimena kirjastona niin yliopistokeskuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa kuin muita asiakkaita. Asiakaspalveluaikojen lisäksi opiskelijat ja henkilökunta pääsevät omilla sähköavaimillaan käyttämään kirjaston tiloja, laitteita ja aineistoja ympäri vuorokauden.

Taustaa

Vuonna 2003 Porin tiedekirjaston toiminnan järjestämisestä ja rahoittamisesta sovittiin Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun kesken siten, että sen palvelut ovat molempien yliopistojen käytettävissä. Tavoitteena oli, että tiedekirjaston palveluja voisivat myöhemmin käyttää ja rahoittaa myös muut yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot. Tampereen yliopiston Porin yksikkö liittyi käyttämään tiedekirjaston palveluita vuonna 2004 ja Turun yliopiston sekä Aalto-yliopiston Porin yksiköt vuonna 2011.

Vuodesta 2016 lähtien kirjasto on toiminut Porin yliopistokeskuksen itsenäisenä kirjastona ja sen nimi muuttui Porin tiedekirjastosta Porin yliopistokeskuksen kirjastoksi.

Ohjausryhmän kokoonpano

Porin yliopistokeskuksen kirjasto-oppimiskeskuksella on ohjausryhmä, johon sopimusosapuolien Porin yliopistokeskuksessa toimivat yksiköt voivat kukin nimetä yhden edustajan sekä hänelle varahenkilön. Kunkin sopimusosapuolen kirjasto voi nimetä ohjausryhmään yhden edustajan ja hänelle varahenkilön. Opiskelijat voivat nimetä ohjausryhmään yhden edustajan ja hänelle varahenkilön. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu Porin yliopistokeskuksen johtaja, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.

Tavoitteet ja tehtävät

Ohjausryhmän tehtävänä on toimia strategisena keskustelukumppanina, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kirjaston toimintaan liittyvistä asioista. Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on arvioida ja kehittää kirjaston toimintaa sekä käsitellä vuosittain kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri laativat kokouksiin esityslistat etukäteen. Kokouksessa asioista keskustellaan ja päätetään jäsenten toimivallan puitteissa. Kokous sopii kokouksessa päätettyjen asioiden toteutuksesta asiakohtaisesti. Toteutusvastuusta sovitaan tapauskohtaisesti.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Kokouksen sihteeri vastaa kokousmuistioiden tekemisestä ja säilyttämisestä. Muistiot jaetaan ohjausryhmän ja yliopistokeskuksen johtoryhmän jäsenille. Johtoryhmän jäsenet jakavat muistioissa olevan tiedon edelleen kussakin yksiköissä päätetyllä tavalla. Kokouksessa käsitellyistä asioista tiedotetaan tarvittaessa sähköpostitse ja yliopistokeskuksen verkkosivuilla. Ryhmä sopii tarvittaessa luottamuksellisista asioista.