TaiK:n Porin taiteen ja median osastolla tutkitaan koskettamista

Koskea, koskettaa, kosketus, koskettaminen… Suomen Akatemia on myöntänyt 396 000 euron rahoituksen Kosketuksen figuurit / Figures of Touch –tutkimusprojektille, jossa tarkastellaan taiteen, ruumiillisuuden ja yhteiskunnan välisiä suhteita.
– Kuten nimikin jo kertoo, tässä hankkeessa on kysymys kosketuksen ja koskettamisen monialaisesta kartoituksesta ja uudelleen ymmärtämisestä. Voidaan ajatella, löytyisikö kosketuksesta uudenlainen tapa yhdistää eri alojen ajattelutapoja, kertoo hankkeen johtaja Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston professori Harri Laakso.

Kosketuksen figuurit –tutkimusprojektissa analysoidaan myös kosketuksen kulttuurisen aseman muutosta.

– Jossain vaiheessa on alettu puhua lingvistisestä tai kuvallisesta käänteestä. Kosketus on sellainen aistialue, jota ei vielä ole tutkittu niin paljon kuin olisi mahdollista. Kosketuksen nimissä on tapahtunut monenlaista muutosta varsinkin visuaalisen kulttuurin osalta, Laakso kertoo.

Altistumista ja vaikuttumista


Tutkimusotetta ohjaa projektissa ns. ”paattinen” näkökulma kosketukseen, millä tarkoitetaan altistumista ja affektoitumista. Tällä näkökulmalla pyritään ristivalottamaan kosketuksen esteettisyyden, eettisyyden, kliinisyyden ja teknisyyden välisiä kysymyksiä.

– Kosketusta ajatellaan suhteessa mieleen ja ruumiiseen mutta myös opetuksen institutionaalisiin järjestyksiin ja eri alojen välisiin kosketuspintoihin ja koko kosketuksen metaforiseen akseliin, Laakso kertoo.

– Tarkoitus on tutkia nykyisen, vahvasti visuaalisen, ajattelun sijaan sitä, miten asiat vaikuttavat kosketuksen kautta ja laajentaa siten myös kosketuksen käsitettä.

Monialaisia tutkimuskysymyksiä


Keskeisiä tutkimuskysymyksiä Kosketuksen figuurit –hankkeessa ovat kosketuksen teknisyys. Hankkeessa kartoitetaan myös ”paattisen” luonteen käsitteellisyyttä sekä tutkitaan millaisia eettisiä seurauksia on tapahtunut kosketuksen kulttuurisen aseman mahdollisen muutoksen vuoksi.
– Porin taiteen ja median osastoon liittyvät erityisesti kosketuksen taiteellisen tutkimuksen metodologiset kysymykset, Laakso sanoo.

Kosketuksen figuurit –hankkeessa yhdistyy monialaisesti mediatutkimuksen, taiteen tutkimuksen, estetiikan, filosofian ja lääketieteellisen antropologian näkökulmat. Mukana on monen eri alan asiantuntijoita, joista jokainen tarkastelee koskettamista oman alansa näkökulmasta.
– Ehkä yhdistävänä tekijänä voidaan kuitenkin nähdä ”kosketuksen filosofi” Jean-Luc Nancy, jonka ajatusten kautta eri alojen ihmiset pääsevät samoille jäljille, Laakso miettii.

Porin yliopistokeskukseen on odotettavissa muun muassa hankkeen puitteissa järjestettäviä seminaareja, joista ensimmäinen järjestetään kesällä 2009.

– Samoin maisteriopiskelijoilla on mahdollisuus päästä tämän hankesateenvarjon alle ja sitä kautta toteuttaa omia projektejaan. Tämän lisäksi tutkimusprojektissa tuotetaan näyttelyitä, julkaisuja sekä ainakin kaksi väitöskirjaa, Harri Laakso kertoo.
– Hankkeen tulokset voivat kaiken kaikkiaan olla hyvin monenlaisia.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg
4.12.2008

Kosketuksen figuurit –tutkimusryhmän jäsenet