KTM-koulutus Porissa

Porin kauppatieteellisen koulutuksen lyhyt historia vuodesta 1984, erityisesti vuodesta 1997
1984 avoin yliopisto, johtamiskoulutus, työvoimapoliittinen koulutus Porissa

1990 laskentatoimen opetus osana Porin DI-koulutusta (TTY), laskentatoimen apulaisprofessorin ja assistentin virkojen perustaminen Poriin

1997 TuKKK aloittaa KTM-koulutuksen Porissa
* sisäänotto noin 20
* yo-merkonomin tai vastaavan tutkinnon suorittaneille
* pääaineena laskentatoimi, sivuaineena tilastojärjestelmätiede
* Porin kaupungin rahoitus v.1997–2001, noin 3-5 milj. markkaa / vuosi

2001 yo-pohjaisen sisäänoton käynnistäminen
* sisäänotto yhteensä noin 30
* Porin yksikkö osaksi valtakunnallista kauppatieteiden yhteisvalintaa
* ainevalikoiman laajentaminen
* tutkintokoulutuksen rahoituksen (yht. v. 2001–2003 noin 1-1,25 M € / vuosi)
asteittainen siirtyminen Opetusministeriön yliopistojen normaaliin toimintarahoitukseen

2002 tradenomien (amk) erillishaku
* sisäänotto yhteensä n. 50–60

2004 tutkintokoulutus kokonaan OPM-rahoituksella
* sisäänotto n. 60–70
* VTT-yhteistyön käynnistäminen

2006 hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma
* sisäänotto 90:een
* tutkintokoulutuksen rahoitus noin 1,9 M € / vuosi, ulkoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta n. 1,6 M € / vuosi

2008 Creative Business Management -maisteriohjelma