Kuiluja Karjarannassa

Taide kaupunkisuunnittelun hyödyksi Aalto-yliopiston Porin yksikön opiskelijoiden toteuttama ”GAPS - between spaces”-kaupunkitilatyöpaja keskittyy Porin Karjarantaan. Tammikuussa alkaneissa työpajoissa tutkitaan taiteen mahdollisuuksia ja keinoja...


Taide kaupunkisuunnittelun hyödyksi

Aalto-yliopiston Porin yksikön opiskelijoiden toteuttama ”GAPS - between spaces”-kaupunkitilatyöpaja keskittyy Porin Karjarantaan. Tammikuussa alkaneissa työpajoissa tutkitaan taiteen mahdollisuuksia ja keinoja tuottaa ympäristöstämme uudella tavalla uudenlaista tietoa kaupunkisuunnittelun käyttöön.

- Minä ja Annette Maechtel olemme työpajojen ohjaajia. Opiskelijat tekevät työn ja lopullisen teoksen. Tarkoitus ei ole tuottaa alueella mitään uutta, vaan tutkia taiteen avulla, miettii Aalto-yliopiston Porin laitoksen lehtori Pia Euro.

Pori mukana yhteistyössä

Työpajat toteutetaan yhdessä Porin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

- Suunnittelin tätä kurssia ja kysyin Porin kaupungilta, onko heillä jotain aluetta, jonka tulevaa käyttötarkoitusta mietitään. He ehdottivat minulle Karjarantaa.

- Tämä kurssi tehdään siis yhteisyössä Porin kaupungin kanssa, mutta emme kuitenkaan tee heille töitä.

Karjaranta sisältyy mainiosti kurssin ympäristöksi, sillä opiskelijat pääsevät alueelle, jossa ympäristön erot huomaa helposti.

- Karjaranta on jännä paikka, sillä se alkaa urbaanina asuinalueena, sitten tulee pienteollisuutta ja lopuksi vielä joutomaata. Projektin nimessäkin on ”kuilu”, ja Karjarannassa niitä kuiluja on.

- Ajatuksena on, että opiskelijat hakevat näitä kuiluja tai välitiloja tästä ympäristöstä. Joko ne ilmenevät aineettomina tai sitten ihan käsitteellisinä.

Työpajojen huipennus keväällä

Työpajojen tavoitteena on tuoda esille näkymättömäksi jääviä, kaupunki- ja ympäristösuunnitteluun liittyviä osatekijöitä kaupunkiympäristössä.

- On olemassa esimerkiksi jotain toimintoja, joita saatetaan pitää kauhean itsestään selvinä. Niin itsestään selvinä, että ne muuttuvat näkymättömiksi. Taiteen keinojen kautta katse voi kiinnittyä eri asioihin.

Työpajat toteutetaan kolmessa eri jaksossa, ensimmäinen työpaja oli tammikuussa ja toinen on maaliskuun lopulla. Kurssin loppuhuipennus on 19.–20. huhtikuuta, jolloin projektin tulokset ovat esillä Karjarannassa.

- Se ei ole vielä ihan selvää, minkä muotoinen projektin lopetus on. Ehkä järjestämme festivaalin tai teemme julkaisun. Joku isompi ja julkinen tapahtuma se kuitenkin on, Euro päättää.

Timo Riihentupa