Lähiöistä löytyy polkuja ja omia paikkoja

Mitä lähiömaisema-hankkeelle kuuluu?24.11.2011 Porilainen lähiömaisema-hanke on nyt kahden vuoden ajan selvittänyt porilaisen lähiöiden asukkaiden suhteita omaan ympäristöönsä. Tärkeänä tavoitteena on ollut osallistaa lähiöiden asukkaat toimimaan...Mitä lähiömaisema-hankkeelle kuuluu?

24.11.2011

Porilainen lähiömaisema-hanke on nyt kahden vuoden ajan selvittänyt porilaisen lähiöiden asukkaiden suhteita omaan ympäristöönsä. Tärkeänä tavoitteena on ollut osallistaa lähiöiden asukkaat toimimaan oman asuinympäristönsä puolesta.

– Asukkaat ovat olleet erittäin aktiivisesti mukana tässä hankkeessa. Monet ovat tutkineet asuinalueensa paikallishistoriaa harrastuksena, mutta heillä ei ole ollut julkaisukanavaa omille tuloksillensa. Hankkeen kautta heidän materiaaleilleen löytyy käyttöä, kertoo projektitutkija Katri Tella.

Projektin yhteydessä on järjestetty muiden muassa teematyöpajoja lähiöiden asukkaille. Asukkaiden kanssa on selvitetty alueiden hot spot – paikkoja, joissa he ovat tunteneet olonsa turvattomimmiksi. Työpajoissa näistä on päästy keskustelemaan esimerkiksi poliisin ja kaupungin liikenneinsinöörin kanssa. 

Nuorten alueidentiteetti kohenee

Yhtenä ihmisryhmä hankkeesta ovat hyötyneet erityisesti lähiöiden nuoret. Pihlavalaiset nuoret saivat aktiivisuutensa ansiosta itselleen katoksen lokakuussa, jonka suojissa on mahdollista tavata kavereita.

– Idea katoksesta tuli nuorilta itseltään ja lokakuussa olikin sitten kaupungin rahoittaman katoksen avajaiset. Varsinkin nuorten tekeminen on tuonut positiivista näkyvyyttä sekä heille itselleen että alueille.

Syys -lokakuussa 2010 esiteltiin Satakunnan Museossa pihlavalaisten kanssa yhteistyössä toteutettu valokuvanäyttely Omat Paikat. Näyttelyä varten nuoret olivat kuvanneet Pihlavaa omasta näkökulmastaan ja esittelivät kuviensa kautta suosikkipaikkojaan.

Lähiöhankkeen ja Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston yhteistyönä syntyi viime toukokuussa Polkuja valokuvanäyttely. Näyttelyyn osallistui Pihlavan nuorisotila PUTKEN ja Pormestarinluodon nuorisotilan nuorten valokuvat, joissa he dokumentoivat omaa asuinympäristöään. Loka-marraskuussa näyttely löysi tiensä myös Luvian kirjastolle.

Nuorisotilojen lisäksi hanke on jalkautunut myös kouluihin. Kaarisillankoulussa Pormestarinluodossa koululaiset tekivät omalle koululleen pihasuunnitelman. Pihasuunnitelma on toimitettu suunnittelutyöstä vastaavalle arkkitehtitoimistolle. 

Vapaaehtoisvoimin tuloksia

Lähiöiden asukkaat ovat antaneet vapaa-aikaansa projektin käyttöön runsain mitoin. Vapaaehtoisvoimin kerättiin porilaisille yläkoululaisille paikallishistoriaa käsittelevä opetuspaketti, joka sisälsi vapaaehtoisten kuvia, piirroksia sekä alueeseen liittyvää muistitietoa.

– Asukkailta sekä asukastoimijoilta tulee myös todella paljon ideoita erilaisista tutkimusteemoista. Näitä teemoja onneksi on pystytty hyödyntämään maisemantutkimuksen opiskelijoiden opinnäytetöissä.

Porilainen lähiömaisema – hanke on siis varsin elinvoimainen ja onnistunut kohottamaan lähiöiden asukkaiden alueidentiteetti positiivisesti. Hankkeen loppuraportti julkaistaan ensi vuonna.Teksti:Nana Keränen 
Kuvat: Katri Tella