Led Zeppelin ilmalaivalla Poriin?


Tapahtumatuotanto on Porin seudun vahvuus ja mahdollisuus

Pori on vireä tapahtumakaupunki. Tapahtumien kirjo ja yleisömäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Visio Porista tapahtumakaupunkina on kirjattu myös tuoreimpaan Porin kaupunkistrategiaan. Nyt Porin seudun tapahtumatuotannon ja luovan talouden tulevaisuutta on pohdittu myös tulevaisuustyöpajassa. Tapahtumatuotannon keskeiset kehittämistoimet on kerätty yksiin kansiin.

Tulevaisuustyöpajassa ideoitiin Poria esimerkiksi globaalisti tunnettuna megatapahtumien järjestäjänä ja kestävää kehitystä noudattavana tapahtumatuottamisen osaamiskeskittymänä, sekä ympärivuotisena elämyskaupunkina. Visioissa nousi esiin myös tarve tapahtumainfrastruktuurin jatkuvasta kehittämisestä.

Työpajan vetäjä Anita Rubin Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta nosti esiin työpajan raportissa, että tilanne Porissa on kulttuurin kentällä varsin hyvä. Yhteistoiminta vaikuttaa vahvalta ja resursseja on käytössä. Rubin korostaa, että nyt kokoon saadun materiaalin pohjalta Porin seudulla olisi mahdollista edetä vielä syvemmälle.

-Tapahtumatuotannon kentällä olisi Porin seudulla tilaa laajemmalle yhteisvoimin tehtävälle kehitystyölle. Ideoita ja visioita on kasassa jo runsaasti ja yhteistä tahtotilaa tuntuu olevan. Nyt kysymys kuuluukin, miten ne kanavoidaan käytännön toimiin. Seuraava askel tälle hyvin alkaneelle yhteistyölle olisi kutsua tekijät jälleen koolle saman pöydän ääreen ja pureutua tällä kertaa esimerkiksi tapahtumatuotannon osaamisen kehittämisen käytännön ratkaisuihin, toteaa Kulttuurin ja luovien alojen projektipäällikkö Harri Sippola POSEKista kartoituksen ja tulevaisuustyöpajan tuloksiin viitaten.

Keväällä toteutetut kartoitus ja tulevaisuustyöpaja olivat osa Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEKin yhteisprojektia.

Pori Jazz for Professionals

Kansainvälinen tapahtumatuotannon kesäseminaari järjestetään jazzviikolla 20-22.7.2010 Porin yliopistokeskuksessa. Luovien alojen ammattilaiset yli toimialarajojen kokoontuvat Poriin kuulemaan hulppean kattauksen tuoreita ajatuksia ja ajankohtaisia aiheita tapahtumatuotannon, elämystuotannon ja luovan talouden saralta.

Kesäseminaari tarjoaa mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja ja työpajoja. Nyt jo neljännen kerran toteutettavassa seminaarissa järjestetään tänä vuonna myös tutkijatapaaminen ja tapahtumaklinikka. Ammattilaiset sparraavat tapahtumaklinikalle valittuja tapahtumia ja alan tutkimus kohtaa käytännön tekijät tutkijatapaamisessa. Yleisölle avoin torstain tutkijatapaaminen linkittyy myös SuomiAreenan ohjelmaan.

Pori Jazz for Professionals -kesäseminaarin toteuttaa Creative Leadership, joka on Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston yhteishanke.

Satakuntaliiton ja Porin kaupungin rahoittama Creative Leadership -hanke tukee tapahtumatuotannon ja muun luovan talouden alueellista kehittämistä sekä Creative Business Management -maisteriohjelmaa.

20.4.2010
Heli Hyttinen ja Kristiina Tattari