Lomakkeet

Yliopistokeskuksen SISÄISEEN käyttöön tarkoitettuja lomakkeita voivat käyttää esimiesasemassa olevat henkilöt tai yksiköiden yhteyshenkilöt.

Lomakkeilla tulee ilmoittaa muun muassa seuraavista asioista:

  • Uuden henkilön tiedot
  • Avain- ja nimikylttitilaukset
  • Muutokset yhteystiedoissa
  • Työsuhteen päättyminen

Lomakkeiden kautta saatujen tietojen avulla ylläpidetään muun muassa yliopistokeskuksen puhelinluetteloa.

UUDEN HENKILÖN TIETOLOMAKE

Valitse yliopisto:

HENKILÖTIETOJEN MUUTOSLOMAKE

Valitse yliopisto:

Palvelupyyntölomake

Porin yliopistokeskuksen toimitilapalveluita koskevat palvelupyynnöt voit jättää palvelukeskuksen henkilökunnalle oheisella lomakkeella. Lomakkeen voit tarvittaessa täyttää myös nimettömänä. Yhteystietosi jättäminen kuitenkin helpottaa mahdollisten lisäkysymysten selvityksessä.