Luovan talouden maisteriohjelma Poriin

Uusi lippulaiva Porille ja yliopistokeskukselle – Luovan talouden maisteriohjelma aloittaa Porissa 2009 15.5.2008 Opetusministeriö on hyväksynyt Porin yliopistokeskuksen monitieteisen ja kansainvälisesti merkittävän luovan talouden...


Uusi lippulaiva Porille ja yliopistokeskukselle
– Luovan talouden maisteriohjelma aloittaa Porissa 2009

15.5.2008

Opetusministeriö on hyväksynyt Porin yliopistokeskuksen monitieteisen ja kansainvälisesti merkittävän luovan talouden liiketoimintaosaamiseen sekä luovien ja designprosessien johtamiseen kouluttavan Creative Business Managemenet (CBM) –maisteriohjelman alkavaksi Porin yliopistokeskuksessa syksyllä 2009. Maisteriohjelmaa haettiin Poriin jo vuoden 2007 syksyllä, mutta sitä ei tuolloin kuitenkaan vielä myönnetty.

– Ehkä silloin tuli asiasta jonkinlainen pettymys, mutta tämä aika on nyt käytetty hyödyksi. Olemme hakeneet yliopistojen erityyppisiä näkökulmia ja ajattelutapoja. Uskon, että ajattelutyö myös meidän puoleltamme on nyt kypsempi, pohtii TuKKK:n Porin yksikön johtaja, professori Heli Hookana.

Ohjelma toteutetaan Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) Porin taiteen ja median osaston sekä Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK) Porin yksikön yhteistyönä.

Tämänkaltainen poikkitieteellinen yhteistyö tieteen ja taiteen välillä on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista.

– Kun perinteisesti pehmeäksi ajatellut taiteet ja kova kauppatiede yhdistyvät toinen toisiinsa haetaan jo sellaisia, aivan uudenlaisia ajatuksenjuoksuja, joita ei aiemmin ole eri tieteissä kyetty aikaansaamaan, Hookana sanoo.

Luovuudesta yrityksille
uusi ajatusmalli

Tulevaisuuden toimintaympäristössä menestys perustuu innovatiivisuuteen; kykyyn luoda uusia tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. CBM-maisteriohjelmaa on suunniteltu Porin yliopistokeskuksessa syksyllä 2006 käynnistyneessä TuKKK:n Porin yksikön ja TaiK:n Porin taiteen ja median osaston yhteisessä luovan talouden ja johtamisen Creative Leadership –hankkeessa. Suunnittelussa on lähdetty erityisesti johtamisesta ja siitä, miten organisaatiota tulisi johtaa, jotta siellä syntyisi uusia, kehittäviä ajatuksia.

– Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa vaikka metsäteollisuus, siellähän on yleisesti ottaen sellainen tilanne, että pitäisi hakea kannattavuustekijöitä ja pitäisi ottaa kustannuksia pois. Ongelmana kuitenkin on, ettei ole niitä uusia luovia ajatuksia, joilla katetta saataisiin lisää. Etsimme nyt tämäntyyppisen ajatusmaailman rakentamista, missä taiteet ja talous voisivat tehdä paljon uutta ja ainutlaatuista yhdessä, Hookana kertoo.

Vaikka luovan talouden uudenlainen ajatusmalli soveltuu alalle kuin alalle, on Porin maisteriohjelman suunnittelussa huomioitu myös ns. perinteiset luovat alat.
– Toki mukana on tekijöitä aina pienistä käsityöyrittäjistä aina julkisen sektorin isoihin kulttuurialan taloihin asti. Sellaisia toimijoita, joissa liikevaihto-osaamista tulisi saada lisää.

Pilottihanke suunnittelijan roolissa

CBM-maisteriohjelmasta voi valmistua joko taiteen maisteriksi tai kauppatieteen maisteriksi.
TuKKK:n Porin yksikön yhtenä profiloitumisen alueena on luova talous ja johtaminen. Luovan talouden tutkimus ja maisteritason koulutus liittyvät kiinteästi TuKKK:n muiden erikoistumisalueiden (yrittäjyys ja aluetalous sekä hyvinvointiala) tutkimukseen ja koulutukseen.

TaiK:n Porin taiteen ja median osasto puolestaan on erikoistunut opetukseen ja tutkimukseen, jotka pohjautuvat visuaalisen kulttuurin ja median monipuoliseen ymmärtämiseen. TaiK:n opetuksessa painotetaan taiteellisten tuotantojen, median ja designin suunnitteluun tarvittavaa luovien prosessien osaamista.

– CBM-maisteriohjelmassa kumpikin osapuoli vastaa omista opinnoistaan ja tutkimuksistaan. Yhteisenä vastuualueena ja haasteena on näiden rajapintojen rakentaminen. Hankehallinnoijana tässä koulutuksessa on Turun kauppakorkeakoulu, Heli Hookana kertoo kahden eri korkeakoulun yhteistyön vastuualueista.
– Koulutuksen hyvä läpivieminen edellyttää ehdottoman tiivistä yhteistyötä.

Hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä eri tieteenalojen kesken on Hookanan mukaan tehty jo CBM-maisteriohjelman suunnitteluvaiheen Creative Leadership –hankkeessa.

– Creative Leadership –tiimissä on uurastettu väsymättä ja tehty maisteriohjelmalle upeaa pohjatyötä. He ansaitsevat aivan erityiset kiitokset.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg