Maistereiden valmistuminen

Maisterisuma 2008?20.3.2009 Yliopistoissa toteutetun tutkinnonuudistuksen siirtymäajan päättyminen vuonna 2008 kiihdytti maistereiden valmistumista viime keväänä. Näkyikö ”maisterisuma” Porin yliopistokeskuksen yksiköissä? Kyselykierros eri...


Maisterisuma 2008?

20.3.2009

Yliopistoissa toteutetun tutkinnonuudistuksen siirtymäajan päättyminen vuonna 2008 kiihdytti maistereiden valmistumista viime keväänä.
Näkyikö ”maisterisuma” Porin yliopistokeskuksen yksiköissä? Kyselykierros eri yksiköissä paljastaa yksiköiden välillä eroja.

Ei kiihdyttävää vaikutusta?

Nina Sjölundin mukaan paine valmistua määräaikaan mennessä ei koskettanut TaiK:n Porin yksikön opiskelijoita.

– Porin taiteen ja median osaston TaM-tutkintokoulutus alkoi vasta 2004, joten tutkinnonuudistuksella ei ollut vaikutusta valmistuneiden määrään viime vuonna, sehän koski vain tuota 2004 aloittanutta vuosikurssia. Vuonna 2008 valmistui 9 taiteen maisteria.

Myöskään Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella vastavalmistuneita maistereita ei rynnistänyt ulos laitoksen ovista tavallista suurempana joukkona.

– Aloitimme toimintamme vasta 2001, joten siitä johtuen meille ei ollut kertynyt suuria opiskelijamääriä, jotka eivät olleet valmistuneet tavoiteajassa, koordinaattori Katariina Korpela toteaa:

Viitteitä siirtymäajan päättymisestä saattoi kuitenkin nähdä valmistumisten ajankohdassa.

– Meillä ei tullut mitään maisterien sumaa, mutta viime vuoden maisterien valmistuminen ajoittui kevätlukukaudelle.

Piikkejä valmistumistilastoissa

Tampereen Yliopiston Porin yksikössä oli havaittu sen sijaan viitteitä tutkinnonuudistuksen vaikutuksista. TaY:sta kyselyyn vastanneen Sirpa Ruuskan mukaan tutkinnonuudistuksen siirtymäajan päättyminen saattoi kiihdyttää valmistumisia.

– Tampereen yliopiston Porin yksiköstä on valmistunut yhteensä 12 yhteiskuntatieteiden maisteria. Näistä 7 valmistui välillä 21.5.–31.7.2008.

– Tähän asti pelkästään kandidaatin tutkintoja on tullut 5, joista 3 ajoittui samalle aikavälille. Voidaan siis varovasti olettaa, että tutkinnonuudistus vaikutti valmistumiseen.

Mahdollisia vaikutuksia oli nähtävissä myös muualla. Yliopistokeskuksen yksiköistä esimerkiksi TuKKK:n tilastojen mukaan valmistuneita näytti olleen yli puolet enemmän viime vuonna edellisvuoteen verrattuna.


Teksti: Katri Tella