Markkinoinnin muuttuvat kasvot

Markkinoinnin muodonmuutos30.3.2011 Markkinointi menestyvän bisneksen ytimessä! -seminaari houkutteli Porin yliopistokeskukseen lähes 200 henkilöä eri yrityksistä kuulemaan markkinoinnista alan huipuilta. Tilaisuus oli jatkoa keväällä 2010...Markkinoinnin muodonmuutos

30.3.2011

Markkinointi menestyvän bisneksen ytimessä! -seminaari houkutteli Porin yliopistokeskukseen lähes 200 henkilöä eri yrityksistä kuulemaan markkinoinnista alan huipuilta. Tilaisuus oli jatkoa keväällä 2010 järjestetylle Markkinoinnin muodonmuutos -seminaarisarjalle. Tilaisuuden järjestämiseen osallistuivat Satakunnan Yrittäjät, Satakunnan Kauppakamari, Satakunnan Kansa, Staart Oy ja Porin Seudun Kehittämishanke POSEK/ Sataviesti -hanke.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia kuuntelee mielellään; heillä on sana hallussaan, verrattain paremmin kuin tekniikan tai taloushallinnon osaajilla. Silti yrityksen sisällä markkinoijillakin on ongelmia myydä omia ideoitaan. Päivän aikana puhuttiinkin paljon markkinoijien ongelmista kommunikoida muun henkilöstön kanssa.

Palvelu on prioriteetti numero yksi

Päivän luennot aloitti Pekka Mattila, joka on markkinoinnin vieraileva professori Aalto-yliopistossa. Mattila luennoi teknofiilisen ja markkinoijavetoisen markkinoinnin eroista. Hän kehotti luennossaan unohtamaan tuotteen. Asiakkaalle palvelu on monesti se kaikkein tärkein asia.

- Suomessa kehitetään tuote, koska se on teknisesti mahdollista. Koska se on ylivertainen teknisesti odotetaan ja toivotaan, että markkinat toivottavat sen tervetulleeksi. Historiallisesti katsottuna näin ei kuitenkaan ole ollut, Mattila huomauttaa.

Mattilan mielenkiintoisin esimerkein edennyt esitys oli päivän parasta antia. Hän esitti asiakkaiden osallistumisen lisääntyvän jatkossakin. Joukkojen viisaus on osoittautunut suuremmaksi kuin harvojen asiantuntijoiden päättelykyky. Mattila korosti markkinalähtöisyyden merkitystä yrityksen menestymiselle.

Arvoa asiakkaille, voittoa yrityksille

Markkinointiviestinnän toimistojen liiton toimitusjohtaja Anne Mehtäläinen luennoi aiheesta Markkinointitoimenpiteet investointina ja niiden arvo yritykselle. Mehtäläinen harmitteli yritysten yleistä käsitystä nähdä markkinointi kuluna eikä investointina. Hän näki myös puutteita markkinoijien tietotaidoissa; lukujen kanssa toimiminen tuottaa heille usein ongelmia.

Päivä jatkui Mikko Vierulan (Ezpa Oy) luennolla. Vierula puhui markkinoinnin, myynnin ja viestinnän integraatiosta. Päivän luennot päättyivät Olli Kivelän ja Harri Helénin yhteisluentoon. He kävivät case-esimerkein läpi miten käytännössä asiat voi tehdä oikein tai väärin.Teksti ja kuvat: Miikka Kunnari