Matkailualan opetus hakee uusia muotoja

Uutta suuntaa matkailuopetukseen 15.06.2010 Satakunta on kiinnostavaa, mutta vähän syrjäistä seutua niin matkailun kuin matkailuopetuksenkin kannalta. Maakunnassa on kaksi maailmanperintökohdetta, kohta kolme kansallispuistoa, toistaiseksi puhdas...Uutta suuntaa matkailuopetukseen


15.06.2010


Satakunta on kiinnostavaa, mutta vähän syrjäistä seutua niin matkailun kuin matkailuopetuksenkin kannalta. Maakunnassa on kaksi maailmanperintökohdetta, kohta kolme kansallispuistoa, toistaiseksi puhdas meri, useita koko maalle tärkeitä kulttuuriympäristöjä ja kansainvälisestikin tunnettuja tapahtumia.

Ongelmissakin löytyy: muutamaa kärkipään kohdetta lukuun ottamatta matkailijamäärät ja matkailuyritykset ovat pieniä, matkailu keskittyy kesäkauteen eikä Satakunta ylipäätään profiloidu matkailumaakuntana. Myös toimijoiden verkottumisessa on toivomisen varaa. Maakunnan matkailu on potentiaalinen kasvualue, jonka mahdollisuuksia ei ole täysin päästy hyödyntämään. Kasvukeskusten matkailijat eivät ole tänne kunnolla löytäneet, saati ulkomaalaiset.

Tiiviimpää yhteistyötä

Alueen matkailualan opetus on tähän asti ollut Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston Porin koulutusohjelman varassa, minkä lisäksi maakunnasta käsin on voitu suorittaa Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) opintoja.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa on tehty tai tekeillä joukko matkailuntutkimukseen liittyviä opinnäytteitä ja hankkeita, minkä ohessa se on mukana Satakunnan uuden matkailustrategian suunnittelussa.

Turun yliopiston ja sen osana Turun kauppakorkeakoulun pääkampuksilla on opetettu pitkään matkailuaiheisia kursseja, joista osa on sisältynyt myös MAVYn valtakunnalliseen tarjontaan.

Turun uuden yliopiston piirissä pohditaan nyt matkailualan opetusyhteistyön tiivistämistä. Jo olemassa olevaa Turun ja Porin eri yksiköiden kurssivalikoimaa hyödyntämällä ja MAVYn sivustatuella olisi mahdollista luoda uusi yhteinen sivuainekokonaisuus, jossa matkailua lähestyttäisiin sekä liiketaloudellisesta että kulttuurisesta näkökulmasta ja jota voisi opiskella kummallakin kampuksella. Maisteritasoisina opinnot muodostaisivat myös luontevan jatkoväylän matkailualan amk-tutkinnon suorittaneille.

Erikoistumisella kilpailukykyä

Opetuksen lisäksi matkailu tarjoaa näköaloja yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyölle. Yhden tutkimusalueen muodostavat matkailun verkostomaiset toimintamallit, jotka valtakunnallisessa matkailustrategiassa on nostettu keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

Yhteisömedioiden käyttö matkailumarkkinoinnissa on toinen nouseva alue, kolmannen muodostaa omatoiminen hyvinvointimatkailu.

Kansainvälisten matkailijoiden ja matkailutrendien tutkimus on oma lukunsa. Jatkuvasti tärkeä tutkittava on kestävyys luonto- ja kulttuurimatkailussa.

Matkailun kehittämisessä ja matkailuopetuksessa kannattaa varoa tallattuja polkuja. Suomessa on matkailualan bulkkikoulutuksen ylikapasiteettia, eikä Satakunnassa voida kilpailla maan suurimpien matkailukeskusten näkyvyydellä tai volyymeilla.

Sekä matkailussa että alan opetuksessa on parempi pyrkiä erikoistumaan vaihtoehdoksi valtavirralle. Se vaatii visioita, herkkää vainua ja heittäytymistä, mutta kestäviin tuloksiin tarvitaan myös pitkäjänteistä tutkimusta ja opetusta. Jää nähtäväksi, saadaanko näitä jatkossa Puuvillaan entistä laajemmassa mitassa.


Teksti: Maunu Häyrynen, professori, Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Kuva: Piritta Huhta