Minä, Moodle ja mobiili

Satakorkean verkko-opetuksen seminaarissa kuultiin monenmuotoisia puheenvuoroja, näkökulmia sekä vinkkejä korkeakouluopetuksen päivittämisestä. Seminaarissa käsiteltiin mm. verkko-opetuksen tarjoamia mahdollisuuksia kansainvälisessä korkeakoulutoiminnassa ja sen luomia haasteita.
Mobiilioppiminen vastaa modernissa työelämässä käytössä olevia toimintatapoja. Työskentely verkkoympäristöissä on maailmalla yhä yleisempää, ja tähän on syytä harjaantua jo opiskeluaikana. Kolme tuntia kestäneen seminaarin ohjelmassa oli paneelikeskustelun lisäksi Jarkko Elon (Diak) tablet-laitteiden käyttöä oppimisen ja opetuksen tukena käsittelevä puheenvuoro, Riitta Bluen, (SAMK) YAMK-opetusta koskeva puheenvuoro ja Jaakko Ahorannan (WinNova) opettajien yhteistä verkko-opetusaineistoa Moodlessa havainnollista puheenvuoro. Seminaarin pääpuhujana toimi Pasi Silander.

Korkeakoulututkinto verkossa – mahdollisuuksia ja haasteita.

Paneelikeskustelussa käytiin kiinni väittämään, jonka mukaan maakuntayliopistot ovat kuihtumassa pois ja kyvyttömiä kilpailemaan ulkomaisten yliopistojen monipuolistuvan verkko-opetus tarjonnan kanssa. Satakunnan ammattikorkeakoulun vararehtori Anne Pohjus kuitenkin muistutti että Satakunnan ammattikorkeakoulun tehtävänä on tarjota koulutusta alueellisesti. - Satakunnan ammattikorkeakoulun tehtävä ei suoranaisesti ole tarjota koulutusta koko maailmalle tai edes koko Suomelle.

Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi näkee enemminkin mahdollisuutena kuin uhkana sen, että opiskelijoilla on käytettävissään korkeatasoista kansainvälistä verkko-opetusta. - Mikään ei estä sitä ettei tätä opetusta voitaisi hyväksi lukea osaksi Porin yliopistokeskuksen tarjoamaa opetusta. Lisäksi meiltä Porin yliopistokeskuksesta löytyy asiantuntijoita, jotka omalla alueellaan ovat kansainvälisesti kiinnostavia.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön professori Tomi Kallion mukaan kansainvälistyvä korkeakoulujen verkko-opetus tarjoaa opetuksessa ja oppimisessa vaihtoehtoja, jotka eivät ole ennen olleet mahdollisia Suomessa. Hänen mukaansa verkko-opetuksessa jää kuitenkin oppimatta äärimmäisen tärkeitä taitoja johtamisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. Tomi Kallio näkee lisääntyvän verkko-opetuksen määrän osana yleistä trendiä, jossa korkeakouluopintoja yritetään kovalla kädellä tehostaa ja nopeuttaa. Hänen mukaansa tämä johtaa väistämättä siihen, että korkeakouluista valmistuvat ovat kykenemättömiä ottamaan vastuuta työelämän tärkeissä asioissa.

Paneelikeskustelun muita osanottajia olivat Tarmo Thorström ja Elina Siitari. Paneelin puheenjohtajana toimi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön kehitysjohtaja Heikki Haaparanta.

Mobiilipedagogkiikka – tulevaisuuden oppimista

Seminaarin pääpuhuja Pasi Silander on 2000-luvun alusta lähtien toiminut mobiilioppimisen tutkijana ja kehittäjänä. Hän työskentelee Stadin eKampuksen kehityspäällikkönä Helsingissä. Silander on julkaissut mm. kirjat Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa, Verkko-opetuksen työkalupakki sekä Verkko-oppiminen – oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus.

Puheenvuorossaan Silander kertoi mobiilioppimisen luomista mahdollisuuksista. Mobiilioppimisessa oppija on mobiili, mikä mahdollistaa liikkuvan oppimisympäristön, jossa oppija voi olla melkein missä tahansa. Silanderin mukaan mobiilioppiminen on oppimista aidossa ja autenttisessa ympäristössä, jolla hän viittaa työelämään ja sen oikean elämän ongelmien ratkaisuun. Hän korostaa kännyköiden ja muiden mobiililaitteiden kykyä tiedon tuottamisen ja välittämisen välineinä. - Maailma on meidän kämmenellämme, Silander kiteytti.

Silander näkee mobiililaitteet ajattelumme jatkeina, jotka mahdollistavat aidosti paikasta riippumatonta avointa opiskelua. Mobiilioppimisessa tärkeässä roolissa ovat työsuoritusten ja aitojen prosessien dokumentointi sekä yhteisöllisten portfolioiden tuottaminen. Silander kutsuukin mobiilioppimista tulevaisuuden oppimiseksi.

Satakorkean verkko-opetustyöryhmä järjesti Satakunnan ammattikorkeakoulussa perjantaina 15.3.2013 klo 9-12 Minä, Moodle ja mobiili nimisen verkko-opetusta käsittelevän seminaarin.

teksti Petteri Nurmi