MKK:n Porin yksikkö kymmenvuotias

Kymmenen vuotta merenkulun tutkimusta Porissa 24.11.2009 Mikä yhdistää Ouran saaristoa, Kokemäen suistoaluetta, Yyterinniemeä ympäristöineen, valmisteilla olevaa Selkämeren kansallispuistoa, ammatti- ja vapaa-ajan kalastusta, energiantuotantoa, Porin...


Kymmenen vuotta merenkulun tutkimusta Porissa

24.11.2009

Mikä yhdistää Ouran saaristoa, Kokemäen suistoaluetta, Yyterinniemeä ympäristöineen, valmisteilla olevaa Selkämeren kansallispuistoa, ammatti- ja vapaa-ajan kalastusta, energiantuotantoa, Porin satamaa? Kaikkia näitä palvelee Porin yliopistokeskuksessa toimiva Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) Porin yksikkö, joka täyttää joulukuussa pyöreät kymmenen vuotta.

MKK: n Porin yksikkö on keskittynyt merelliseen ympäristötutkimukseen ja aluekehitykseen. MKK:n Päätoimisto sijaitsee Turussa, minne on keskitetty tutkimus- ja yrityspalvelut. Rauman yksikkö puolestaan on keskittynyt koulutustarjontaan ja Kotkan yksikkö merenkulun logistiikan tutkimukseen.
 
– Meidän työtehtäviimme Porissa kuuluvat muun muassa merenkulun päästölaskenta ja siihen liittyvät palvelut kuten esimerkiksi eri toimijoille tehtävät päästörajoitusten kustannuslaskelmat, kertoo marraskuun alusta Porin yksikön päällikkönä toiminut PhD Sari Repka.

Intermodaalikuljetuksilla säästöä

Tutkimuksen painopistealoihin kuuluu Porissa ympäristötutkimuksen ja meriliikenteen ympäristövaikutusten tutkimusten lisäksi intermodaalikuljetusten edistäminen ja tutkimus, jonka tavoitteena on suomalaisen merenkulku- ja kuljetuselinkeinon toimintaedellytysten parantaminen.

– Intermodaalikuljetuksilla tarkoitetaan useamman eri kuljetusmuodon kuten auton junan ja laivat ketjukuljetusta. Tätä toimintaa pyrimme Euroopan tasolla tehostamaan. EU-tasolla näihin kuljetuksiin pyritään monestakin eri syystä. Intermodaalisuus on ympäristöystävällisempää sekä lisää muun muassa liikenneturvallisuutta kun isoja rekkoja ei kulje niin paljon maanteillä. Tähän asiaan keskittynyt erityisesti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland, joka on MKK:n Porin yksikön yhteydessä toimiva valtakunnallinen lähimerenkulun ja intermodaalikuljetusten edistämiskeskus.

Reposaaren kenttäasema palvelee
alueellista ympäristötutkimusta


MKK:n Porin yksikkö on kymmenen toimintavuotensa aikana kasvanut nykyiseen kuuden henkilön vahvuuteensa ja toiminta on kasvusuunnassa edelleen. Biologin koulutuksen saanut Repka suunnittelee erityisesti sellaista tieteellistä tutkimustyötä, joka palvelisi alan toimijoita kuten esimerkiksi ympäristöhallintoa mutta myös syvempää tieteellistä tietoa.

– Jos vaan saamme hankkeitamme menemään läpi tarkoittaa se myös lisähenkilökunnan palkkaamista. Lamahan ei meidän alallamme juuri tunnu, päinvastoin, me kuljemme eri syklissä. Nousukaudella vasta meidän alallamme huomataan laman aikana tehdyt määrärahojen leikkaukset, Repka kertoo.
Alueellista ympäristötutkimusta on lisännyt Reposaaren kenttäaseman siirtyminen Porin MKK:n hallintaan.

– Reposaaren laboratoriotilat laitteineen ovat meille todella tärkeitä, varsinkin jos saamme tänne Poriin vielä lisää tutkijoita tekemään luonnontieteellistä ympäristötutkimusta.

Monimuotoista yhteistyötä

MKK:n Porin yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä myös Porin yliopistokeskuksen sisällä muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön kanssa.

– Yksi tällainen on vedenalaisen luonnon monimuotoisuuteen liittyvä hanke, jossa hyödynnämme TTY:n kaikukartoitusosaamista. Samaan aiheeseen liittyen meillä on itse asiassa alkamassa useampiakin hankkeita lähiaikoina.

Muita yhteistyökumppaneita MKK:n Porin yksiköllä ovat luonnollisesti merenkulkualan toimijat niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

– Yhä edelleen toivon yhteistyön esimerkiksi alueen yritysten kanssa tulevaisuudessa lisääntyvän. Uskon, että meillä on paljon tietämystä ja osaamista, joilla voimme palvella näiden asioiden kanssa tekemisissä olevia yrityksiä.

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen yksiköt juhlivat 10-vuotissyntymäpäiviään joulukuussa sekä Porissa että Raumalla.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg