MKK toivoo hanketta Satakuntaan

MKK Porin yksikkö tutkii muun muassa laivaliikenteen päästöjä Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK:n Porin yksikön johtaja Sari Repka on ollut työssään kolme vuotta, ja alkoi ihmetellä sitä ettei Satakunnan alueelle ole tänä aikana ollut...


MKK Porin yksikkö tutkii muun muassa laivaliikenteen päästöjä

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK:n Porin yksikön johtaja Sari Repka on ollut työssään kolme vuotta, ja alkoi ihmetellä sitä ettei Satakunnan alueelle ole tänä aikana ollut yhtään merenkulkualaa koskevaa hanketta, jossa MKK olisi mukana.

- Teemme kansainvälistä ja kansallista merenkulkualan tutkimusta hyvin paljon ja käymme konsultoimassa eduskunnassa ja niin edelleen. Meillä on alueella muutamia hankkeita, mutta toivoisin, että pääsisimme tuomaan osaamistamme myös Porissa ja Satakunnassa alueen käyttöön, kun kerran täällä sijaitsemme, ympäristötutkimukseen ja aluekehitykseen keskittyneen Porin yksikön johtaja toteaa.

- Meillä on kuitenkin paikallisesti hyvät suhteet muun muassa satamiin, että siitä se ei ole jäänyt kiinni.

Tutkimusta laivaliikenteen päästöistä

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus on Turun yliopiston erillislaitos, joka tarjoaa merenkulun ja siihen läheisesti liittyvien alojen täydennyskoulutusta sekä tutkimus- ja asiantuntijapalveluja. MKK tuottaa asiakkaiden tarpeista lähteviä laadukkaita, yliopistotasoisia koulutus-, tutkimus- ja konferenssipalveluja.

Porin yksikkö on tutkinut viime aikoina paljon muun muassa laivaliikenteen päästöjä.

- Kun tulin kolme vuotta sitten virkaani, niin kaupallisia tutkimustilauksia tällä alalla oli varsin vähän. Muun muassa rikkidirektiivin tulo on herättänyt alan, ja tilauksia on tullut huomattavan paljon lisää, Repka toteaa.

Hänen mukaansa laivateollisuudessa ympäristöasioiden huomioiminen on ollut suhteellisen hidasta.

- Tieliikenteen moottorit ovat hyvin vähäpäästöisiä verrattuna laivaliikenteeseen. Laivaliikenteessä on perinteisesti poltettu korkearikkiseksi luokiteltavaa polttoainetta, jolle on tulevaisuudessa vaikeaa löytää käyttökohdetta, Repka miettii.

Kustannustehokkuus avainsana

Tutkimuksissa onkin hänen mukaansa tarkoitus etsiä aina järkevintä ja kustannustehokkainta tapaa edistää ympäristöasioita. Esimerkiksi nestemäisen maakaasun käyttö laivaliikenteessä ratkaisisi monta ongelmaa.

- Maakaasusta ei tulisi typpeä, pienhiukkasia eikä typen oksideja. Norjassa käytetään maakaasua paljonkin, ja uusimmat laivojen moottorit voisivat polttaa sitä jo nyt. Kysymys on kuitenkin infrastruktuurin rakentamisesta jakelupisteineen.

- Poriin ja Satakuntaan sijoittuva ympäristöhanke voisikin olla tällainen tutkimus, jossa kartoitettaisiin maakaasujakelupisteiden rakentamisen vaikutuksia ympäristöön, Repka heittää lopuksi.

5.3.2012 Teksti ja kuvat Iiro Lehtonen