Nature Craft -hanke

Nature Craft suuntaa Keski-Euroopan markkinoille 30.4.2009Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos on mukana pienyritysten tuotteita kansainvälisille markkinoille luotsaavassa Nature Craft Finland -hankkeessa. Hanketta...

Nature Craft suuntaa Keski-Euroopan markkinoille

30.4.2009

Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos on mukana pienyritysten tuotteita kansainvälisille markkinoille luotsaavassa Nature Craft Finland -hankkeessa. Hanketta koordinoi Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto. Turussa ja Porissa toteutettavan hankkeen esiselvitystyö on käynnistynyt.
Pienyrityksillä kiinnostusta ulkomaille

Projektisihteeri Pasi Salmi kartoittaa esiselvitystyön puitteissa yritysten kiinnostusta ja resursseja lähteä mukaan elintarvike-, kulttuurimatkailu- ja taidekäsityö/designyritysten Keski-Euroopan vientiä tukevaan hankkeeseen.

- Olemme hankkeen osatoteuttajia. Meidän vastuualueenamme on Satakunta, mutta hanke on avoin kaikille tavoite 3- alueen yrittäjille.

- Varsinaisen, kolmivuotisen vientihankkeen, käynnistyessä mukaan valitaan 20 yritystä. Tähän mennessä kiinnostuksensa on ilmaissut 26 pienyrittäjää, joista kaksi on Satakunnan ulkopuolelta.
- Mukaan on ilmoittautunut yrittäjiä sekä elintarvike - että käsityöalalta.

- Nature Craft Finland -hankkeesta suunnitellaan ylimaakunnallista kehittämisprojektia, jossa luodaan kanavia mm. SatakuntaMallisto -hankkeessa syksyllä 2008 lanseeratun JUUREVA-mallistokonseptin valtakunnalliseen levittämiseen. JUUREVA-mallisto ja sen takana olevat satakuntalaiset taidekäsityö- ja muotoilualan yrittäjät ovat suuntaamassa Nature Craft -hankkeen mukana Keski-Euroopan markkinoille.

Salmi korostaa, että mukaan pyrkiville yrittäjille tarjotaan viennin asiantuntemusta jo hankkeen alkumetreillä.

- Esiselvitysvaiheessa toteutetaan yrityskäyntejä yhdessä Keski-Euroopan markkinointi- ja vientitoimintaan erikoistuneen asiantuntijan kanssa. Lisäksi yrityksille tarjotaan koulutusta liittyen esimerkiksi tuotteiden hinnoitteluun.

Suuntana Saksa

Nature Craft -esiselvityshankkeen Satakunnan osion projektipäällikkönä toimivan Essi Lindbergin mukaan hankkeen yhtenä tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan Keski-Euroopan vientiin.

- Tässä vaiheessa selvitetään Satakunnan pienyritysten tuotevalikoimaa ja osaamista sekä samalla kartoitetaan vientitarpeita ja sitä, millaiset myyntitilaisuudet kullekin tuotepaletille parhaiten sopivat.

- Varsinaisen kolmivuotisen hankkeen käynnistyessä tavoitteena on testata tuotteiden menekkiä muun muassa messuilla, myyntinäyttelyissä ja joulumarkkinoilla, kerätä palautetta sekä kehittää tuotteita eteenpäin. Muita hankkeen kohdevientimaita ovat Luxemburg, Itävalta ja Ranska.

- Tähtäämme suhteiden luomiseen ja jälleenmyyntikanavien hakemiseen pienten kauppaketjujen ja erikoisliikkeiden kanssa ranskan ja saksankielisessä Euroopassa.

- Viennin edistämiseksi hankkeessa tullaan kehittämään yritysten sähköistä liiketoimintaa mm. luomalla hankeyritysten yhteinen verkkoportaali sekä tuottamalla markkinontimateriaalia yrityksistä ja niiden tuotteista kohdemaiden kielille käännettyinä.

Yhteistyöstä voimaa vientiin

Lindberg näkee yhteistyön pienyrittäjien välillä kehittämisen arvoisena myös paikallisella tasolla.
- Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä mukana olevien yrittäjien välillä. Esimerkiksi käsityöyrittäjien ja elintarvikealan yrittäjien yhteistyötä voitaisiin rakentaa mm. kehittämällä tuoteperheitä, joissa olisi tuotteita sekä elintarvike- että käsityöpuolelta. Yhteistyötä on tarkoitus rakentaa myös satakuntalaisten kulttuurimatkailuyritysten kanssa.

Yhteisen hankkeen etuna on myös maailmalle lähtemisen mahdollistuminen verrattain pienellä riskillä.
- Esiselvitysvaiheessa yrityksiltä ei vaadita taloudellista panostusta hankkeeseen, kolmivuotiseksi tarkoitetussa vientihankkeessa omarahoitusosuus tulee olemaan vuositasolla n. 500-1000e.

Teksti: Katri Tella