Noormarkun historiateos

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselta valmistui vuosina 2006-2007 Noormarkun historiateos -projektin aikana kuusi filosofian maisteria. Noormarkun historiasta tekivät pro gradu -tutkielmansa Kaisa Lehto, Eeva Sinerjoki, Kati Kangas,...


Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselta valmistui vuosina 2006-2007 Noormarkun historiateos -projektin aikana kuusi filosofian maisteria. Noormarkun historiasta tekivät pro gradu -tutkielmansa Kaisa Lehto, Eeva Sinerjoki, Kati Kangas, Tanja Korpi, Sanna Salonen ja teoksen toimittaja Maarit Grahn (ei kuvassa). Teoksen kirjoittamiseen osallistui 15 kirjoittajaa.

Uudenlainen yhteistyö historiateoksen takana

14.5.2008

Noormarkun historiateos -projekti alkoi keväällä 2004 lähteiden kartoituksella ja taustatutkimuksilla, jotka toteutettiin opetusprojekteina. Noormarkun historiaa erämaasta eletyksi paikaksi on kirjoitettu vastauksina moniin erilaisiin Noormarkun menneisyyttä koskeviin kysymyksiin. Teoksen on kustantanut Noormarkun kunta.

Teoksen ovat toimittaneet Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella lehtorina toimiva filosofian tohtori Anna Sivula ja kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa väitöskirjaansa valmisteleva filosofian maisteri Maarit Grahn. Kirjoittajakuntaan kuuluu sekä kokeneita tutkijoita että Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen opiskelijoita. Teoksen kuvituksen on suunnitellut filosofian maisteri Outi Lähteenlahti.

– Eletty paikka tehdään elämällä ja kokemalla. Historia on kirjoitettava sen, joka tulee paikalle, tarkastelee jälkiä ja tekee hyvän arvauksen siitä, mitä todella on tapahtunut, kuvailee Anna Sivula historiankirjoittajan tehtävää.

Hankkeessa tuotettiin myös lukuisia pienempiä opinnäytteitä ja useita erilaisiin opetusprojekteihin liittyviä raportteja ja selvityksiä sekä kulttuuriperinnön tutkimuksen että maisemantutkimuksen oppiaineissa. Noormarkun historiateos on erinomainen esimerkki siitä, miten kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos toteuttaa yliopiston alueellisen vaikuttamisen tehtävää.

Miten Noormarkku muuttui erämaasta eletyksi paikaksi?

Noormarkun historiaa erämaasta eletyksi paikaksi on yli 500-sivuinen teos. Sen yhdeksän luvun ja lukuisien faktalaatikoiden kirjoittamiseen on osallistunut yhteensä 15 kirjoittajaa. Noormarkun tarina alkaa esihistoriallisen elämän jäljistä ja päättyy 2000-luvun ihmisen kokemukseen kotiseudusta muistin paikkana. Teos ei kuitenkaan etene yksijuonisena kertomuksena, sillä kirjoittajat tarkastelevat kohdettaan monenlaisten kysymysten valossa.

– Kyseessä on moniääninen historia, joka mahdollistaa erilaisia identiteettejä, joihin voi samaistua. Historioita ei nähdä enää vaihtoehdottomina, kertoo Anna Sivula teoksesta. Teoksen lopuksi toimittajat saattelevat lukijan hetkeksi Noormarkun kotiseututalo Kaharin tupaan pohtimaan historian tarpeellisuutta.

Teoksen toimittaja, FM Maarit Grahn on ollut projektissa mukana alusta lähtien. Hän on erityisesti kiinnostunut paikallishistoriasta ja tehnyt sekä proseminaarityönsä että gradunsa Noormarkun historiaan liittyvistä aiheista.
– Toimitustyössä tavoitteenani oli saada aikaan sellaista tekstiä, jota itseänikin kiinnostaisi lukea, kertoo Maarit Grahn.

Teoksen toimittaja Maarit Grahnin työ Noormarkku-aiheisten tutkimusten parissa jatkuu edelleen, koska hän on aloittanut väitöskirjansa valmistelut jatko-opiskelijana Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella.

'Historia antaa eletylle paikalle merkityksen. Noormarkku on kasvanut keskiaikaisista kylistä seurakunnaksi ja lopulta itsenäiseksi kunnaksi. (...) Kosken partaalla seisova hiljainen saha, vanhojen kylien omaleimainen tunnelma ja ruukinalueen upeat muotopuutarhat saavat Noormarkkuun saapuvan vieraan kysymään: kuinka tämä kaikki oikein tapahtui? Tämän kirjan kirjoittajat ovat kukin omalta osaltaan yrittäneet vastata tähän kysymykseen.'
(Noormarkun historiaa. Erämaasta eletyksi paikaksi, takakansiteksti.)


Arvostelukappaleita koskevat tiedustelut:

Arvostelukappaleita voi pyytää sähköpostitse Anna Sivulalta: ansivu(at)utu.fi
Kerro, mihin julkaisuun arvostelet ja perustele lyhyesti, miksi haluat arvostella juuri tämän teoksen.

Lisätietoja:

Anna Sivula
ansivu(at)utu.fi
p. 040 8649467

Maarit Grahn
pmgrah(at)utu.fi
p. 050 3388420

Teksti ja kuvat: Outi Lähteenlahti