Opetuksen johtoryhmä

Yliopistokeskuksen johtoryhmä asetti opetuksen johtoryhmän keväällä 2009.

Tavoitteet ja tehtävät

Opetuksen johtoryhmän tavoitteena on opetusyhteistyön kehittäminen ja tehdä esityksiä profiloitumisesta

  • rakentamalla yhteisiä monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja
  • edistämällä uudenlaisten koulutusmuotojen ja opintopolkujen kehittämistä ja kokeilua yliopistokeskuksessa ja Satakunnan korkeakoululaitoksessa
  • edistämällä ristiinopiskelua yliopistokeskuksessa ja Satakunnan korkeakoululaitoksessa
  • edistämällä yliopistokeskuksen kehittymistä aikuiskoulutuksen koordinointi- ja resurssikeskuksena
  • tekemällä yliopistokeskuksen koulutusta tunnetuksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tiivistämällä yhteistyötä emoyliopistojen ja muiden kotimaisten yliopistojen, Satakunnan korkeakoululaitoksen sekä ulkomaisten yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa


Opetuksen johtoryhmä koordinoi perustutkintokoulutuksen, maisteriohjelmien ja muun aikuiskoulutuksen sekä avoimen ja täydennyskoulutuksen yhteistyötä, joille se voi asettaa tarvittaessa alatyöryhmiä. Toiminta-alueina ovat opetussuunnittelu, opetuksen tiedottaminen ja markkinointi sekä opetusyhteisön hyvinvointi.

Toimintatapa

Opetuksen johtoryhmä valmistelee yliopistokeskuksen johtoryhmälle esityksiä opetuksen ja opetusyhteistyön kehittämiseksi sekä yliopistokeskuksessa harjoitettavan opetuksen profiloimiseksi.

Opetuksen johtoryhmä kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Kokoonkutsujana toimii opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja.

Tutustu tästä Porin yliopistokeskuksen opetusyhteistyön strategiaan

Yhteystiedot

Yliopistokeskuksen johtoryhmän nimeämänä opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana kaksivuotiskaudella 2018-2020 toimii professori Anna Sivula Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta.

Anna Sivula
puh. 050 328 9375
anna.sivula(at)utu.fi