Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmä

Porin yliopistokeskuksen opetuksen johtoryhmän tavoitteena on erityisesti yhteisen opetuksen ja opetusyhteistyön kehittäminen.

Opetuksen johtoryhmä valmistelee yliopistokeskuksen johtoryhmälle esityksiä opetuksen ja opetusyhteistyön kehittämiseksi sekä yliopistokeskuksessa harjoitettavan opetuksen profiloimiseksi.

Opetuksen johtoryhmä kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Kokoonkutsujana toimii opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja

Opetuksen johtoryhmä edistää yliopistokeskuksen yhteistä opetusta

  • rakentamalla yhteisiä monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja
  • edistämällä uudenlaisten koulutusmuotojen ja opintopolkujen kehittämistä ja kokeilua yliopistokeskuksessa ja Satakunnassa
  • edistämällä ristiinopiskelua yliopistokeskuksessa ja Satakunnassa
  • edistämällä yliopistokeskuksen kehittymistä aikuiskoulutuksen koordinointi- ja resurssikeskuksena
  • tekemällä yliopistokeskuksen koulutusta tunnetuksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tiivistämällä yhteistyötä emoyliopistojen ja muiden kotimaisten yliopistojen, Satakorkean sekä ulkomaisten yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa

Opetuksen johtoryhmä koordinoi perustutkintokoulutuksen, maisteriohjelmien ja muun aikuiskoulutuksen sekä avoimen ja täydennyskoulutuksen yhteistyötä, joille se voi asettaa tarvittaessa alatyöryhmiä. Toiminta-alueina ovat opetussuunnittelu, opetuksen tiedottaminen ja markkinointi sekä opetusyhteisön hyvinvointi.

Ota yhteyttä

Yliopistokeskuksen johtoryhmän nimeämänä opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana kaksivuotiskaudella 2018-2020 toimii professori Anna Sivula Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta.

Anna Sivula
puh. 050 328 9375
anna.sivula(at)utu.fi