Opiskele diplomi-insinööriksi Porissa

 Syksyllä 2018 Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä alkava automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma on kaksi vuotta kestävä koulutus, joka vastaa Satakunnan alueen akuuttiin työvoimapulaan automaatioalalla.Automaatiotekniikan tutkinto-...

 

Syksyllä 2018 Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä alkava automaatiotekniikan DI-tutkinto-ohjelma on kaksi vuotta kestävä koulutus, joka vastaa Satakunnan alueen akuuttiin työvoimapulaan automaatioalalla.

Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmaan haetaan yhteishaussa 14.3.-28.3.2018 opintopolku.fi –palvelun kautta.

Hakukelpoisia ovat:

AMK-insinöörin tai insinöörin tutkinnon suorittaneetsoveltuvan korkeakoulun tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneetmuun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet

Soveltuvien pohjatutkintojen alat: automaatiotekniikka tai automaatiotekniikan lähiala

Muut vaatimukset: Valinnan perusteena olevan pohjatutkinnon keskiarvo vähintään 2,7/5; 1,7/3
Hakemuksen liitteeksi ohjeiden mukaan tehty motivaatiokirje.

Keväällä 2018 valittavien opiskelijoiden määrä on 30.

Lisätietoja hakemisesta ja opinnoista:
opiskelijavalinta@tut.fi
Tampereen teknillinen yliopisto, Pori
poridi.fi