Moniosaajien toiminnassa on tekemisen meininki

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ovat akateemisia moniosaajia, joille on suuri tarve työelämässä. Syyskuun lopussa alkoi Porin yliopistokeskuksen opiskelijamarkkinoinnin kehittäminen –hanke, jota rahoittavat Satakuntaliitto ja Porin kaupunki.
Prizztech Oy:n hallinnoiman hankkeen projektipäällikkö Joonas Josefsson kertoo, että hankkeen päätavoitteena on että yliopistokeskus olisi jatkossa yhä houkuttelevampi opiskelupaikka ja Pori vetovoimaisempi opiskelijakaupunki. Kilpailu laadukkaista opiskelijoista tulee yhä vain kiristymään.

Hankkeen ideointi lähti aikaisempina vuosina toteutetuista lukiokierroksista, joissa opiskelijat kävivät lukioissa kertomassa yliopistokeskuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Tästä huomattiin selkeä tarve yhä tehokkaammalle markkinoinnille.

– Tavoitteena on välttää markkinoinnin päällekkäisyyttä ja kehittää sitä. Hankkeen aikana olemme todenneet että yliopistokeskuksella on oltava vuosittainen selkeä prosessi opiskelijamarkkinoinnille, jatkaa hankkeen toinen vastaava Tuomas Meriniemi.

Brändinä yhteistyö yli rajojen

Josefsson ja Meriniemi ovat kehittäneet yliopistokeskukselle markkinointisloganin: ”Akateeminen moniosaaja”. Tällä he haluavat viestittää, että paikan avautuessa yhteen yksikköön pääsee sisälle kaikkiin muihinkin yksiköihin. Kyse on todellisesta yhteistyöstä yli tiederajojen, joka mahdollistaa opintojen yksilöllisen räätälöinnin ja on merkittävä tekijä työmarkkinoilla. Hankkeen osalta he itse ovat hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä:

– Tuomas hoitaa teekkarina luvut ja excel-taulukot ja minä humanistina muun osaamisen, Josefsson naurahtaa.

Lukiomarkkinointi on vain yksi osa koko hanketta. Innokkaat puuhamiehet haluavat lisätä yleistä tietoisuutta yliopistokeskuksesta, mikä edellyttää näkyvyyden lisäämistä monilla tahoilla niin Studia-messuilta Porin Jazzeihin kuin Raumanmeren juhannukseenkin. Lisäksi yliopistokeskukseen halutaan houkutella avoimessa yliopistossa opiskelleita sekä aikuisopiskelijoita.

Markkinointia toteutetaan myös yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittymisen myötä lähitulevaisuudessa mukaan saadaan myös Rauman opettajankoulutuslaitos. Tavoitteena on yhdistää voimat ja kertoa ihmisille, millaisia mahdollisuuksia Satakunnassa on opiskella korkeakoulutasolla.

Lisäksi vuorovaikutuksessa ollaan lukioiden opinto-ohjaajien ja rehtorien kanssa. Tänä syksynä yliopistokeskuksen esittelyitä pidetään ensimmäistä kertaa myös Satakunnan ulkopuolelle lukioihin ja varuskuntiin.

– Olemme todenneet kaikkein tehokkaimmaksi sen, että opiskelijat kertovat opiskelijoille yliopistokeskuksesta. Tämän on tarkoitus jatkua tulevaisuudessakin. Kutsumme yhä enemmän opiskelijoita myös tänne yliopistokeskukseen tutustumaan, Josefsson kertoo.

Vaikka hanke on lyhyt, syyskuusta vuoden vaihteeseen, Joonaksesta ja Tuomaksesta huokuu tekemisen meininki. He todella haluavat kehittää yliopistokeskuksen markkinointia. Vaikuttaa siltä, etteivät ideat vähään aikaan lopu kesken. Itse he kertovat, että hankkeessa saa kehittää omaa osaamistaan ja koska projektin merkitys on suuri, omalla tekemisellään pystyy oikeasti vaikuttamaan.

– Me tehdään, eikä meinata, Josefsson ja Meriniemi toteavat yhteen ääneen.

10.12.2007
Teksti: Raita Seljamo