Opiskelijat töissä

Antti-Jussi Marjamäen kesätyöpaikka tarjosi erilaisia tehtäviä kuntaliitostutkimuksista Farmarimessuille. Jalka työelämän oven välissä28.9.2011Sosiaalityön opiskelija hoitoapulaisena Minka Leino opiskelee sosiaalityötä Tampereen yliopiston Porin...

Antti-Jussi Marjamäen kesätyöpaikka tarjosi erilaisia tehtäviä kuntaliitostutkimuksista Farmarimessuille.


Jalka työelämän oven välissä

28.9.2011

Sosiaalityön opiskelija hoitoapulaisena

Minka Leino opiskelee sosiaalityötä Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Hän työskentelee hoitoapulaisena Porin kaupungilla kehitysvammaisten asuntolassa.

- Työtehtäviini kuuluu perushoitopainotteinen työ asuntolan asukkaiden parissa, sekä heidän avustamisensa ja ohjaamisensa arjen toiminnoissa, kuten säänmukaisten vaatteiden valitsemisessa, Leino kertoo.

Leino löysi avoimen työpaikan mol.fi –sivustolta alkuvuodesta 2010.

- Tein ensin lyhyitä sijaisuuksia opintojen ohella ja kesäloman aikana pidempiä sijaisuusjaksoja, sanoo Leino.

Hoitoapulaisen työtehtäviä ei lueta sosiaalityön alaan kuuluviksi, mutta Leino kokee kuitenkin sosiaali- ja terveysalan kulkevan vahvasti käsi kädessä.

Leino on viihtynyt työssään asuntolassa ja jatkaa edelleen sijaisuuksien tekemistä. Hän uskoo kehitysvammaisten kanssa työskentelystä olevan hyötyä tulevaisuudessa.

- Olen työssäni päässyt seuraamaan läheltä asuntolassa asuvien kehitysvammaisten arkea ja uskon sen auttavan heidän kohtaamiensa haasteiden ymmärtämisessä myös sosiaalityön saralla, Leino sanoo.

Teekkarille töitä Vaasasta

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Jari Palosaari työskenteli helmikuusta heinäkuun loppuun vaasalaisessa Wapice Oy:ssä elektroniikkasuunnittelijana.

- Wapice Oy on itsenäinen informaatiotekniikan palveluyritys, jossa tehtävänäni oli tehdä EMC-mittauksia eli suorittaa sähkömagneettisia yhteensopivuustestejä elektronisille laitteille, kertoo Palosaari.

Työn suorittamisen kannalta tekijältä vaadittiin sosiaalisten taitojen lisäksi erityistä tarkkuutta, huolellisuutta ja täsmällisyyttä. Kansainvälisen työympäristön johdosta työntekijän kielitaidosta oli suurta hyötyä.

Erilaisten komponenttitestien ja sääolosuhdetestausten lisäksi Palosaari käsitteli ja taulukoi mittausten tulokset ja lähetti ne edelleen pääsuunnittelijoiden analysoitaviksi.

Palosaari hakeutui Wapice Oy:n palvelukseen yhtiön jatkuvan haun kautta.

- Kävin haastattelussa pari kertaa ja toisella kerralla sovittiin työn aloittamisesta. Olisin saanut jatkaa tehtävässäni ainakin vuoden 2012 loppuun, mutta lopetin työt jo kesällä voidakseni keskittyä opintojeni loppuun viemiseen, Palosaari sanoo.

Tutkimusta ja viestintää Porin kaupungin leivissä

Digitaalista kulttuuria Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa pääaineenaan opiskelevan Antti-Jussi Marjamäen kesätyöpaikka löytyi Porin kaupungin strategisen suunnittelun ja kehittämisen yksiköstä. Oma aktiivisuus avasi tämän työpaikan oven.

- Tiedustelin keväällä kesätyöpaikkoja yliopistokeskuksen johtajalta Harri Peltoniemeltä. Hän oli juuri saanut kaupungilta viestin hakuun tulevista työpaikoista, joten sain tiedon siitä ensimmäisten joukossa, Marjamäki kertoo.

Tutkimusharjoittelijana työskennellyt Marjamäki sai tehdä monenlaisia tehtäviä.

- Varsinainen työni oli avustaa esimerkiksi kuntaliitosten suunnitteluun liittyvien tutkimusten teossa ja tulkinnassa, Marjamäki kertoo.

Tutkimustyön ohella kokemusta karttui Marjamäelle jo ennestään tutuista viestintätehtävistä. Hän kirjoitti Porin kaupungin henkilöstölehti Karhunpalvelukseen sekä osallistui kaupungin sisäisten julkaisujen taittamiseen.

- Olin myös mukana Farmarimessuilla messuisäntänä, kertoo Marjamäki.

Marjamäki kiittelee esimiehiään kehittämispäällikkö Timo Aroa ja strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäkeä vastuun antamisesta. Suomi Areenan sosiaalisen median klinikan suunnittelu ja toteutus uskottiin hänen tehtäväkseen yhdessä Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevan Jani Wahlmanin kanssa.

Kaiken tämän lisäksi Marjamäki ehti olla mukana tekemässä selvitystä siitä, miten Porin kaupungin ja yliopistokeskuksen yhteistyötä voitaisiin lisätä. Kaupungilla on tarjolla monia opinnäytetöiden aiheita, joille etsitään sopivia tekijöitä. Selvitystyöhön kuului myös kaupungin ja UCPorin stipendijärjestelmän suunnittelu.


Opiskelupaikasta työpaikaksi

Niin ikään digitaalisen kulttuurin opiskelija Saara Ala-Luopa työskenteli kesällä oman oppiaineensa harjoittelijana Digitaalisten pelikulttuurien synty Suomessa –hankkeessa.

Tutkimustyössä avustamiseen sisältyi työtehtäviä kielenhuollosta VHS-nauhojen digitointiin.

- Oikoluin tuoreimman Pelitutkimuksen vuosikirjan artikkelit ja kirjoitin samaiseen julkaisuun kirja-arvostelun, Ala-Luopa kertoo.

Tutkimusavustajana Ala-Luopa sai myös arvokasta käytännön kokemusta varsinaisen tutkimuksen ulkopuolelta. Tällaista konkreettista työtä oli muun muassa aiemmin julkaistujen pelitutkimuksen vuosikirjojen kokoelmateosten kansien suunnittelu ja toteutus.

Ala-Luopa tekee parhaillaan peliaiheista Pro gradu –tutkielmaa ja harjoittelupaikka oman oppiaineen parissa vei opintojakin eteenpäin.

- Sain muiden töiden ohessa mahdollisuuden suunnitella ja tehdä graduani, Ala-Luopa sanoo.

Kesätyöpaikka poiki uusia työtehtäviä ja Ala-Luopa on jatkanut työskentelyä hankkeessa opintojensa ohella.


Teksti: Piritta Huhta