Opiskelijatalo Poriin

Yhteisestä Opiskelijatalosta päätös vuodenvaihteen jälkeen 4.12.2007 Pitkään Poriin odotetusta kaikkien opiskelijajärjestöjen eli Porin Ylioppilasyhdistys Pointerin, Satakunnan ammattikorkeakoulun Sammakon ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön...


Yhteisestä Opiskelijatalosta päätös vuodenvaihteen jälkeen
4.12.2007

Pitkään Poriin odotetusta kaikkien opiskelijajärjestöjen eli Porin Ylioppilasyhdistys Pointerin, Satakunnan ammattikorkeakoulun Sammakon ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön Podia ry:n yhteisestä Opiskelijatalosta saadaan näillä näkymin Porin kaupungilta päätös pian vuodenvaihteen jälkeen. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelija Leena Friman työskenteli asian esiselvitysprojektissa projektipäällikkönä puolen vuoden ajan Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK:ssa.

– Loppuraportti esiselvityshankkeesta on jätetty, ja siitä ilmenee hyvin kuinka tarpeelliseksi talon saaminen Poriin koetaan, Friman sanoo.

Opiskelijatalo-hankkeen koetaan tukevan omalta osaltaan Satakunnan korkeakoulupoliittisia tavoitteita ja samalla Porin yliopistokeskuksen kehittämistä sekä Satakunnan korkeakoululaitoksen tavoitteita. Samalla se edistäisi korkeakoulujen yhteistyötä opiskelijatasolla.
– Opiskelijatalon saaminen edesauttaa omalta osaltaan myös hyvin paljon Porin imagoa opiskelijakaupunkina.

Rahoittajina Porin kaupunki ja EU

Opiskelijatalon ajatuksena on, että kaupunki antaisi opiskelijoille kiinteistön nimellistä vuokraa vastaan. Vaihtoehtoina ovat olleet esillä niin sanottu Jussilan talo Gallen-Kallelankatu 17:ssa ja Holmlundin talo eli ns. Ilmarinhovi Vähälinnankadulla.

– Jussilan talo on melko huonossa kunnossa, mutta sen kunnostamiseen ja toiminnanjohtajan palkkaukseen on mahdollista hakea EU-rahaa, Friman kertoo.

Ilmarinhovi on tällä hetkellä yksityisessä omistuksessa. Sen omistaja Ilkka Holmlund olisi kuitenkin valmis vaihtokauppoihin kaupungin kanssa. Opiskelijatalon rahoituksesta vastaisi esiselvityksen mukaan EU-tuen lisäksi Porin kaupunki.

– EU-rahan omavastuuosuuksiin sitoutuisi kaupunki. Sen sijaan Opiskelijataloon suunnitellun kahvilan pyörittäminen olisi perustettavan ”Opiskelijatalo ry:n” vastuulla. Tarkoitus on, että kahvilan kulut katettaisiin sen tuotoista, Friman kertoo.

– Ei yhdelläkään opiskelijajärjestöllä ole sellaisia taloudellisia resursseja, että talo voitaisiin perusta itsenäisesti. Pitää myös muistaa, että esimerkiksi yliopistokeskuksen opiskelijoiden maksamat ylioppilaskuntamaksut menevät emoylioppilaskuntien toimintaan Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin, Leena Friman huomauttaa.

Opiskelijataloa hallinnoisi esiselvityksen mukaan opiskelijajärjestöistä koottu yhdistys. Mikäli Opiskelijatalon liiketoiminta, ja sen myötä myös riskit kasvaisivat, tulisi se eriyttää yhdistyksestä.
– Noin vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta liiketoiminta voitaisiin miettiä toimintamuotona uudelleen, Leena Friman sanoo.

Teatteria ja lautapelejä yhteisessä olohuoneessa

Toiveista opiskelijatalon suhteen järjestettiin Porin korkeakouluopiskelijoille kysely. Tarkoituksena olisi, että Porin korkeakouluopiskelijoiden yhteiseksi olohuoneeksi suunniteltuun taloon tulisi kahvion ja baarin lisäksi muun muassa tiloja, joissa olisi mahdollisuus tehdä ryhmätöitä. Tarkoituksena on, että talon toiminta olisi ennen kaikkea opiskelijalähtöistä, helposti muunneltavaa ja omaleimaista.

– Opiskelijatalo olisi vaihtoehto omalle sohvalle. Siellä voitaisiin järjestää erilaisia tilaisuuksia, juhlia ja näyttelyitä sekä bändi-iltoja. Taloon olisi tarkoitus myös hankkia lautapelejä ja tilata lehtiä. Siellä voisi mahdollisesti toimia myös vastaperustettu Porin Ylioppilasteatteri, ja tiloja voitaisiin vuokrata myös ulkopuolisille, Friman kertoo.

Yhteistyötä ja yhteen hiilen puhaltamista kuitenkin tarvitaan niin Opiskelijatalon saamiseksi Poriin kuin myös talon toiminnan pyörittämiseen.
– Vapaaehtoisia toimijoita tarvitaan ainakin aluksi ja pidän erityisesti ainejärjestöjen sitoutumista hankkeeseen erittäin tärkeänä.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg