Opiskelu uuvuttaa

Terveydenhoitaja Eija Tarri toivoo, että opiskelijat tulisivat rohkeasti keskustelemaan pieniltäkin tuntuvista murheistaan. Opiskelija välttää uupumuksen läheisten ihmisten tuella 20.05.2010 Talvi on taittunut kevään kautta kesäksi. Auringon valo...


Terveydenhoitaja Eija Tarri toivoo, että opiskelijat tulisivat rohkeasti keskustelemaan pieniltäkin tuntuvista murheistaan.


Opiskelija välttää uupumuksen läheisten ihmisten tuella

20.05.2010


Talvi on taittunut kevään kautta kesäksi. Auringon valo herättää aikaisin aamulla ja elämän luulisi näyttävän valoisalta. Opintopisteiden kerryttämisen uuvuttama opiskelija ei silti jaksa nousta sängystä. Deadlinet ovat umpeutuneet, eikä kesätöitäkään ole. Takki on totaalisen tyhjä.

Suomalaisista korkeakoulu-opiskelijoista yli joka kymmenes kärsii opiskelu-uupumuksesta. Muun muassa väsymys, univaikeudet ja jännittäminen ovat lisääntyneet opiskelijoiden keskuudessa 2000-luvulla. Tämän allekirjoittaa myös Porin YTHS.n terveydenhoitaja Eija Tarri.

- Opiskelijat tavoittelevat huippusuorituksia ja ovat jatkuvasti monien valintojen edessä. Jos heidän tukiverkostonsa ei ole riittävä, opiskelu aiheuttaa turvattomuutta ja ahdistusta, joka voi johtaa vakavaankin uupumukseen.

Eija Tarri painottaa, että opiskelun lisäksi on muistettava myös elää. Kaverit, harrastukset ja perhe ovat ensiarvoisen tärkeitä kiintopisteitä ja tukipilareita opintojen kanssa uurastavalle.

Uupumuksella on monet kasvot

Opiskelu-uupumuksen ensimmäinen merkki on voimakas emotionaalinen väsymys, joka syntyy kun opiskelija on pinnistellyt pitkään tavoitteiden saavuttamiseksi ilman riittäviä edellytyksiä.

Jos opiskelija ei tunne pystyvänsä vastaamaan edessään oleviin vaatimuksiin, hänen motivaationsa laskee ja suhtautuminen opiskeluun muuttuu kyyniseksi.

Uupumukseen liittyy lisäksi riittämättömyyden tunteita, kun opiskelija kokee, ettei hän pysty tekemään tarpeeksi.

- Kun uupumus on edennyt niin pitkälle, että opinnot eivät etene eivätkä kiinnosta, on opiskelija jo ohjattava terapiaan, sanoo Eija Tarri.

Ennaltaehkäisyä

Porin yliopistokeskuksen opiskelijat kutsutaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana terveystarkastukseen, jossa käydään perusteellisesti läpi elämäntavat ja motivaatio opiskeluun.

Jo tässä vaiheessa voi olla havaittavissa merkkejä taipumuksesta uupumukseen. Opiskelujen edetessä paineet lisääntyvät ja riski uupumiseen kasvaa.

- Mitä aikaisemmassa vaiheessa opiskelija tulee vastaanotolle stressioireiden takia, sitä helpompi häntä on auttaa, eikä tukitoimien tarvitse olla rankkoja, korostaa Tarri.

Usein tilanne helpottuu jo sillä, että vastaanotolla puhutaan yksinkertaisilta tuntuvista asioista ja elämänhallintakeinoista. Uupumukseen viittaavien oireiden hoidossa lähdetään liikkeelle päivärytmin tarkastelusta.

Ravinnon, liikunnan ja sosiaalisen verkoston merkitys on valtava. Yksi tärkeimmistä elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä on uni.

- Olisi ehdottoman tärkeää mennä ajoissa nukkumaan. Päivää pidennetään helposti tekemällä töitä yömyöhään, mutta valvottuja tunteja on vaikea saada takaisin, Tarri sanoo.

Uupumuksen juuret saattavat todellisuudessa olla muualla kuin opiskelussa. Myös parisuhdeongelmat ja lapsuuden kriisit voivat toimia kasvualustana uupumukselle.

Olivatpa syyt ja oireet minkälaisia tahansa, tukea on saatavilla. Tärkeintä on tunnistaa oireet ja hakea rohkeasti apua.
- Uupumuksen kokemisen opiskeluaikana voi kääntää myös voimavaraksi: tulevaisuudessa tunnistaa ylistressaantumisen merkit ajoissa ja oppii löytämään omat stressinhallintakeinonsa, Eija Tarri toteaa.


Teksti: Piritta Huhta

(Lähde: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia –sarja: Katariina Salmela-Aro: Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille)