Pääkirjoitus

Uusia tuulia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä 29.9.2011 Hyvät Porin yliopistokeskuksen verkkolehden lukijat Yli kymmenen vuoden akateemisen urani aikana olen varmaankin tullut tutuksi useimmille yliopistokeskuksessa...Uusia tuulia Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä

29.9.2011


Hyvät Porin yliopistokeskuksen verkkolehden lukijat

Yli kymmenen vuoden akateemisen urani aikana olen varmaankin tullut tutuksi useimmille yliopistokeskuksessa työskenteleville, mutta elokuun alusta alkaen uudessa tehtävässäni yksikön johtajana tulen näkymään ja kuulumaan yliopistokeskuksessa huomattavasti enemmän kuin tähänastisessa omaan kammiooni keskittyneessä opettajan ja tutkijan tehtävässäni. Pyrin parhaani mukaan olemaan helposti lähestyttävissä ja avoin erilaisille ajatuksille ja mielipiteille. Vaikka tämä vuoden määräaikainen johtajan tehtäväni kuuluu akateemisiin ”pätkätöihin”, pyrin edistämään kauppakorkeakoulun ja yliopistokeskuksen toimintaa kaikin käytettävissäni olevin keinoin.

Yhdistymisen haasteita

Turun kauppakorkeakoulu ja Turun yliopisto yhdistyivät vuoden 2010 alussa. Tuolloin Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkökin sai yli 300 vuotta lisää historiaa. Kuningatar Kristiina perusti Turun akatemian vuonna 1640. Turun yliopisto puolestaan perustettiin 1920 kansalaiskeräyksellä saaduilla varoilla. Yhteistä elämää on harjoiteltu nyt vajaat kaksi vuotta ja hallinnollinen muutostahti on koko ajan ollut tiivis. Uudet järjestelmät, menettelytavat ja rutiinit ovat vaatineet, ja tulevat vielä lähitulevaisuudessa vaatimaan, perehtymistä myös Porin yksikön henkilöstöltä. Yhdistymisen vaikutukset tulevat ajan kuluessa ulottumaan myös opetuksen ja tutkimuksen alueelle. Pelkästään koolla mitattuna yksikkömme painoarvo on pieni. Turun yliopistossa tutkinto-opiskelijoita on noin 21 000, Turun kauppakorkeakoulussa 2800 ja kauppakorkeakoulun Porin yksikössä 500. Vaikka opiskelijamäärämme ovat kasvaneet, tällä runsaan kahden prosentin opiskelijaosuudella tuskin yksin saavutamme vaikutusvaltaista asemaa päätettäessä Turun yliopiston tulevaisuudesta.

Yhteistyön voima

Tässä tilanteessa on tärkeää mieltää Porin yliopistokeskuksen yksiköiden verkostoitumisen merkitys. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ei ole irrallinen satelliitti vaan integroituu tiiviinä osana sekä Turun yliopistoon ja sen kauppakorkeakouluun että paikallisesti Satakunnan korkeakoululaitokseen. Yhteistyö paikallisesti eri toimijoiden kanssa on tuottanut hyviä tuloksia maisteriohjelmien, täydennyskoulutuksen, kehityshankkeiden ja seminaaritilaisuuksien luomisessa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä. Tiivistämällä yhteistyötä edelleen voimme nostaa tehokkuutta ja lisätä huomattavasti yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme. Keskeinen haaste on alueen elinkeinoelämän kehittäminen. Se, miten pystymme yksin ja yhdessä muiden yliopistokeskuksen yksiköiden kanssa vastaamaan tähän haasteeseen, määrittää pitkälti rooliamme Turun yliopiston sisällä. Se myös vaikuttaa elinkeinoelämän ja julkisen vallan haluun rahoittaa toimintaamme. Välillisesti se vaikuttaa myös mahdollisuuksiimme kansainvälistyä ja turvata huippututkimuksen luomista alueelle.
Yli vuosikymmenen kokemuksella suhtaudun luottavaisesti Porin yksikön tulevaisuuteen. Meillä on tarjottavana osaamista ja yhteistyötä, joilla tuotetaan lisäarvoa sekä Turun yliopistolle että yhteistyökumppaneillemme ja heidän taustaorganisaatioilleen.


Esa Puolamäki
yksikön johtaja
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
Porin yksikkö