Pääkirjoitus

27.11.2009 Työ- ja elinkeinoministeriö vastasi 29.10.2009 uutiskirjeellään Otakantaa.fi –foorumilla käytyyn keskusteluun työurien pirstaloitumisesta. Yhteenvedossaan TEM totesi, että suurin osa kyseisellä foorumilla keskustelleista henkilöistä kokee,...
27.11.2009

Työ- ja elinkeinoministeriö vastasi 29.10.2009 uutiskirjeellään Otakantaa.fi –foorumilla käytyyn keskusteluun työurien pirstaloitumisesta. Yhteenvedossaan TEM totesi, että suurin osa kyseisellä foorumilla keskustelleista henkilöistä kokee, että työelämässä vakituisten työsuhteiden tulee säilyä ensisijaisina. Epätyypillisiä työsuhteita puolestaan vastustetaan.

Jo pitkään on puhuttu julkisesti terveydenhoitoalan pätkätöistä. Vaietumpi aihe sen sijaan on yliopistomaailmassa jopa vuosikymmeniä ketjutetut määräaikaiset työsuhteet. Tulevaisuus näyttää siltä, että pätkätyöt tulevat olemaan yhä useamman toimialan todellisuutta.

On selvää, että kaikki epätyypilliset työsuhteet luovat työntekijöille epävarmuuden tunteen. Perheen perustaminen, asuntoasiat ja muut saavat jäädä taloudellisen epävarmuuden edessä. Tämän kaiken lisäksi pätkätyöt ja määräaikaiset työsuhteet lisäävät työntekijöiden alemmuuden tunnetta. Työmotivaatio heikentyy, syntyy psyykkisiä ongelmia kuten turvattomuuden tunnetta ja masentuneisuutta.

TEM päättää yhteenvetonsa positiiviseen ”epätyypilliset työsuhteet voivat olla mahdollisuus” –ajatteluun. Tulevaisuudessa pätkätyöläisyys voisi TEM:n yhteenvedon mukaan ”muistuttaa enemmän yrittäjätoimintaa, jolloin omaa osaamista voisi myydä yritysluonteisesti pakettina eri tahoille.”

Ajatus saattaa olla kaunis, mutta siinä on useita ongelmia. Vaikka vakituiset työsuhteet saattavat pian olla kokonaan taaksejäänyttä elämää yhä useammilla aloilla, ei voida sulkea pois sitä voimavaraa, jota voi tarjota osallistuva ja tukeva työyhteisö. Lokeroitumisen sijaan pitää pyrkiä avoimuuteen ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseen. Työn yhteisöllisyys tuo mukanaan kollegiaalisen arvostuksen, mutta myös kollegiaalisen kritiikin työn ja työtapojen kehittämiseen. Molemmat ovat tärkeitä työn kehittämisessä.

Yritystoiminnan yhteensovittaminen tähän kollegiaaliseen työympäristöön on vaikeaa, mutta ei mahdotonta.

Eija Hammarberg