Pääkirjoitus

Satakuntalaiset juuret ja rahoitus 13.10.2009 Porin kaupunginhallitus on ehdottanut Porin yliopistokeskukselle, että se käynnistää kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ulkopuolisen rahoituksen lisääminen. Samalla hankkeessa arvioitaisiin...
Satakuntalaiset juuret ja rahoitus

13.10.2009

Porin kaupunginhallitus on ehdottanut Porin yliopistokeskukselle, että se käynnistää kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ulkopuolisen rahoituksen lisääminen. Samalla hankkeessa arvioitaisiin tutkimusasiamiesmallin toimivuutta ja käyttökelpoisuutta Porin yliopistokeskuksen kannalta.

Kehittämishankkeen ohjaamiseksi, tukemiseksi ja koordinoimiseksi nimettiin työryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana Porin kaupunginjohtaja, Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunginvaltuuston II-varapuheenjohtaja Timo Aro, Porin yliopistokeskuksen johtaja Harri Peltoniemi, Porin yliopistokeskuksen tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtaja Tarmo Lipping, Satakunnan ammattikorkeakoulun vararehtori, toimialajohtaja Matti Lähdeniemi, Satakuntaliiton aluekehitysjohtaja Heikki Juurinen sekä Turun yliopiston Merenkulun tutkimus- ja koulutuskeskuksen vs. johtaja Sari Repka, joka toimii myös työryhmän sihteerinä.

Porin yliopistokeskuksen budjetti oli vuonna 2008 noin 15,1 miljoonaa euroa vuonna 2008. Opetusministeriön rahoitusosuus emoyliopistojen budjetin kautta oli noin 8,9 miljoonaa euroa (59 prosenttia). Porin kaupungin rahoitusosuus oli noin 1,2 miljoonaa euroa (8 prosenttia). Muita merkittäviä rahoituslähteitä olivat mm. EU (11 prosenttia), palvelumyynti (8 prosenttia) ja TEKES (3 prosenttia).

Ulkopuolista rahoitusta olisi määrä kartoittaa ensisijaisesti elinkeinoelämältä ja säätiöiltä tai vaikka esimerkiksi rahastoilta saatavia resursseja. Vasta toissijaisesti esillä olisivat tiettävästi muut rahoituslähteet, kuten EU:n komission suorahakuohjelmat, TEKES-rahoitus tai vaikkapa SITRA.
Työryhmän tehtäväkenttää ulkopuolisen rahoituksen lisäämisen osalta voidaan pitää äärettömän haasteellisena. Porin yliopistokeskuksen etuna on kuitenkin valtiosihteeri Heljä Misukankin mainitsema voimakas alueellisen rahoituksen pohja.

Satakuntaan ulottuvat monen tärkeän Suomessa toimivan säätiön juuret. Erityisen maininnan arvoinen on Sigrid Juséliuksen Säätiö, joka perustettiin porilaisen vuorineuvos Fritz Arthur Juséliuksen (1855–1930) testamentilla hänen 11-vuotiaana kuolleen Sigrid-tyttärensä muistoksi. Säätiön tarkoituksena on tukea kansallista ja kansainvälistä lääketieteellistä huipputason tutkimusta. Sigrid Juséliuksen Säätiö on maan suurin yksityinen lääketieteellisen tutkimuksen tukija.

Porin yliopistollinen opetusterveyskeskus on ensimmäinen alun alkaen opetukseen ja tutkimukseen suunniteltu terveyskeskus Suomessa. Toiminta-ajatuksena on antaa tutkimukseen perustuvaa yleislääketieteen ja muidenkin kliinisten erikoisalojen opetusta perusopetusvaiheesta alkaen. Opetusterveyskeskus ja Juséliuksen Säätiö ovat vain yksi esimerkki yhtyvistä intresseistä, joissa on näkyvissä myös alueellinen aspekti.


Eija Hammarberg