Pääkirjoitus

Joukkue on kasassa7.11.2008Tiimityöskentelyyn oppiminen ei ole hokkuspokkus-temppu. Itse asiassa tiimityöhön oppimista kuvaamaan voidaan käyttää kolmea mallia. Jaksottaisen mallin mukaan ryhmä syntyy, kehittyy ja kuolee - käyttäytyy kuin ihmiselämä...
Joukkue on kasassa

7.11.2008

Tiimityöskentelyyn oppiminen ei ole hokkuspokkus-temppu. Itse asiassa tiimityöhön oppimista kuvaamaan voidaan käyttää kolmea mallia.

Jaksottaisen mallin mukaan ryhmä syntyy, kehittyy ja kuolee - käyttäytyy kuin ihmiselämä itse. Epäjatkuvan mallin mukaan ryhmän kokemat haasteet ja ongelmat muokkaavat ryhmän kehityskaarta. Jos palikat ovat kunnossa, eikä häiriöitä ole, tiimi menee eteenpäin kuin huippuunsa viritetty juna. Kolmannen, eli niin sanotun Tuckmanin progressiivisen mallin mukaan ryhmä ensin muotoutuu, kohtaa kuohumisvaiheen jonka jälkeen se muodostaa itselleen säännöt ja pääsee vihdoin tehokkaasti eteenpäin.

Tampereen teknillinen yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Taideteollinen korkeakoulu eivät ole tiimityössä noviiseja. Ristiinopiskelun mahdollisuuden konkretisoituminen ja korkeakoulujen hedelmällinen yhteistyö puskee Porissa eteenpäin ja kasvattaa koko ajan tehojaan. Elinkaaren hiipuminen tässä tilanteessa on mahdotonta, eikä näköpiirissä ole sellaista kuohuntaa, että tiimin tehokkuus häiriytyisi.

Kun makrosta, korkeakoulujen yhteistyötasosta, edetään mikroon, näkyy tiimityö yliopistokeskuksen arjessa jopa hätkähdyttävänä realiteettina. Pelkästään tekemällä kymmenen minuutin kävelykierroksen vireän keskuksen käytävillä voi havaita tiimityöskentelyn arjen yhteisiin keskusteluihin paneutuneina opiskelijaryhminä ja suunnittelutyötä tekevinä henkilökunnan ryppäinä.

Tätä hedelmällisen yhteistyön mallia ulotetaan aiempaa konkreettisemmin nyt myös UCPoriNewsin toimintaan. Verkkolehti on koonnut oman kirjoittajatiiminsä, jonka yhteistyö monipuolistaa yliopistokeskuksen toiminnan observointia ja samalla tavallaan syväsukeltaa opiskelun, tieteen ja tutkimukseen arkeen entistä ponnekkaammin.
Tiimityö mahdollistaa myös tiedon paremman kulun. Kun kuulevia ja kuuntelevia korvapareja on useampia, kosketuspinta yliopistokeskuksen opiskelijoihin, toimijoihin ja ulkopuolisiin partnereihin laajenee.

Pelaamme heti mestaruussarjatasolla.


Eija Hammarberg