Pääkirjoitus: Jäähyväiset yliopistokeskukselle

Pääkirjoitus: Sain tehdä kuusi vuotta työtä niin hienossa työpaikassa ja työyhteisössä, että parempaa on vaikea kuvitella. Työkaverini ovat neljän eri yliopiston ja kahdeksan eri yliopistoyksikön palveluksessa. Koko yliopistokeskuksen toiminnalle...
Pääkirjoitus:

Sain tehdä kuusi vuotta työtä niin hienossa työpaikassa ja työyhteisössä, että parempaa on vaikea kuvitella. Työkaverini ovat neljän eri yliopiston ja kahdeksan eri yliopistoyksikön palveluksessa. Koko yliopistokeskuksen toiminnalle olennaisen tärkeän palvelukeskuksen henkilöstö taitaa olla kolmen eri työnantajan palveluksessa. Yliopistokeskuksen johtajan työssä monipuoliset verkostot ja luottamukselliset yhteistyösuhteet ovat tärkeitä. Näitä molempia minulla on ollut -  kiitos Porin yliopistokeskuksen ystävien ja yhteistyökumppaneiden. Haikein mielin olen ilmoitellut eri tahoille jääväni sivuun yhteisöjen toiminnasta.

Huippuhienoa työssäni on ollut yhteistyö opiskelijoiden kanssa. Yliopistokeskus on monitieteinen tiede- ja taideyhteisö ja se näkyy myös opiskelijatoiminnassa. Eri yliopistojen opiskelijat ja ainejärjestöt tuovat kukin omannäköisen panoksensa yliopistoyhteisöön. Olen saanut näiden vuosien aikana tutustua suureen määrään opiskelijoita ja opiskelija-aktiiveja. Yliopistokeskuksen opiskelijat ovat hoitaneet tyylikkäästi ja vaikuttavasti edunvalvontansa ja suhteensa yksiköidensä ja yliopistokeskuksen johtoon, emoyliopistojen ylioppilaskuntiin, Porin kaupunkiin ja muihin yhteistyökumppaneihinsa. Opiskelijatoiminnassa Porissa mukana olevat saavat työelämääkin ajatellen erinomaiset eväät verkostoitumiseen ja vaikuttamiseen.

Neljä kansainvälisestikin merkittävää suomalaista yliopistoa toimii Porissa. Se on saavutus, jota ei voi liikaa korostaa. Porin yliopistokeskuksen pitää jatkossakin olla kiinteä osa emoyliopistojensa toimintaa. Emoyliopistojemme rehtorit korostavat rehtorikokouksissa aina sitä, että saman katon alla toimiminen ei riitä. Yhdessä toimimisen tulee tuottaa lisäarvoa yliopistoille ja alueelle niin opetuksessa ja tutkimuksessa kuin yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessakin. Yhteistyötä Satakunnan korkeakoulujen kesken korostetaan. Rehtorikokousten linjausten mukaisesti Porin yliopistokeskuksen strategiset linjaukset onkin uusittu ja vastikään on sovittu niiden täytäntöönpanoon tarvittavista askelista ja vastuista.

Kun on iso päämäärä kirkkaana mielessä asettuvat pienet ja isot toimenpiteet ja päätökset kuin itsestään tukemaan tämän päämäärän saavuttamista. Porin yliopistokeskuksen iso tavoite on väestön koulutustason kohottaminen ja osaamispääoman kasvattaminen. Nuo tavoitteet yhdistävät yliopistojen perustehtävät: tutkimuksen ja siihen perustuvan opetuksen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alueelliseen vaikuttamiseen. Kiitos ihan kaikille hienosta yhteistyöstä.

Harri Peltoniemi

Harri Peltoniemi siirtyi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajaksi 1.6.2014.