Pääkirjoitus

Alueellinen kansainvälisyys 25.1.2011 Yliopistotyössä kansainvälisyys on tärkeää: tieteen ja taiteen tutkimuksellisuus perustuu tietojen ja kokemusten jakamiseen kansainvälisessä yhteisössä. Näin tietysti myös Porin yliopistokeskuksessa. Olen...Alueellinen kansainvälisyys

25.1.2011

Yliopistotyössä kansainvälisyys on tärkeää: tieteen ja taiteen tutkimuksellisuus perustuu tietojen ja kokemusten jakamiseen kansainvälisessä yhteisössä. Näin tietysti myös Porin yliopistokeskuksessa. Olen kuitenkin huomannut, että me yliopistotyötä tekevät saatamme arjessa joskus harhaanjohtavasti ajatella, että kansainvälinen toiminta on jonkinlainen perustoimintamme – opetuksen ja tutkimuksen – päälle tuleva lisä. Samoin saatamme miettiä alueellisen toiminnan toteuttavan ennen kaikkea yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tehtävää, vaikka esimerkiksi nykytaiteen ja mediatuotantojen opetuksessa paikallinen yleisö ja yhteisö ovat aina elimellinen osa opetuksen toteutusta.

Alueellisuus ja kansainvälisyys nähdään usein kahtena eri asiana. Hedelmälliseksi tilanne kuitenkin muuttuu vasta silloin, kun ne kirjoitetaan erottamattomasti perustoimintamme sisään, ja varsinkin silloin kun alamme puhua 'alueellisesta kansainvälisestä toiminnasta', kun alueellisuus ja kansainvälisyys saavat muhia keskenään ja luoda alati uusia muotoja. Porissa tämän mielenkiintoisen alueen tarkasteluun ja kehittämiseen on juuri nyt erityinen mahdollisuus ja intressi. Näin on paitsi siksi, että kaupungin koko ja kulttuurinen ilmapiiri tarjoavat erilaisille opetuksellisille ja tutkimuksellisille projekteille nopean vasteajan, myös siksi, että kansainvälistyminen on alueella hyvässä vauhdissa. Mielestäni tässä yhdistelmässä piilee tärkeä ajatuksellinen ja poliittinenkin mahdollisuus.

Jo reilun vuoden Taideteollinen korkeakoulu on ollut Aalto-yliopiston osa, ja tilastojen mukaan kenties sen kansainvälisin. Ulkomaisia opiskelijoita on korkeakoulussa yhä enemmän ja tutkijaliikkuvuus on vilkasta. Porin taiteen ja median laitoksen kansainvälisyyttä on lisännyt paitsi ulkomaiset opiskelijat myös laitoksen oma residenssiohjelma, joka on jo viiden viime vuoden aikana tuonut alueelle parikymmentä ulkomaista taiteilijaa ja tutkijaa. Vierailut ovat rikastaneet oman laitoksemme toimintaa ja tarjonneet myös alueen yleisölle näkymän kansainvälisen taiteen virtauksiin erilaisten julkisten näyttelyiden ja projektien muodossa.

Muistan kuinka eräs residenssiohjelmaamme saapunut kaupunkiympäristöä työssään tarkasteleva taiteilija, joka oli tottunut toimimaan suurissa metropoleissa, oli aluksi hieman hämmentynyt saapuessaan Poriin. Pian hän kuitenkin ihastuneena oivalsi, että Pori tarjosi hänelle mahdollisuuden tarkastella oman tekemisensä mittakaavaa ja kontekstia aivan uudella tavalla. Kaupungistamme oli tullut mitta ja väline hänen työlleen. Taitelijan kommentti muistutti minua siitä, kuinka kiinteä kansainvälinen työ, molempiin suuntiin, luo erityisen heijastuspinnan sellaisiin alueellisiin kokemuksiin ja kysymyksiin, jotka esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jäisivät helposti piiloon.

Ehkä alueellisuus on kuin kieli: ajatteluamme ohjaava, synkronoiva ja välittävä työkalu – jonka vasta kansainvälisyys valaisee kunnolla näkyviin.


Harri Laakso
johtaja, professori
Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu
Porin taiteen ja median laitos