Pääkirjoitus

Korkeakoulu-uudistus koskettaa myös yliopistokeskusta Yliopistokeskuksen rehtorikokous pidettiin kesäkuun ensimmäisenä keskiviikkona Porin kaupungintalona toimivassa Junneliuksen palatsissa. Koko päivän kestänyt tilaisuus oli strategiakokous, jossa...

Korkeakoulu-uudistus koskettaa myös yliopistokeskusta


Yliopistokeskuksen rehtorikokous pidettiin kesäkuun ensimmäisenä keskiviikkona Porin kaupungintalona toimivassa Junneliuksen palatsissa. Koko päivän kestänyt tilaisuus oli strategiakokous, jossa yliopistokeskus ja sen yksiköt esittelivät suunnitelmiaan ja tavoitteitaan. Yliopistokeskuksen eri yksiköiden toimintaa käsiteltiin seuraavien kysymysten pohjalta:

1. Miten yksikkö toteuttaa emoyliopiston strategiaa ja tavoitteita toimiessaan Porin yliopistokeskuksessa?

2. Miten yksikkö kytkeytyy emoyliopistoonsa ja on osa sen tiede-/taideyhteisöä?
Mitä lisäarvoa yksikön toiminta Porissa tuo emoyliopistolle?

3. Mitä tuloksia yksikkö ja emoyliopisto saavat toimimisesta Porin
yliopistokeskuksessa? Mitä tuloksia saadaan yhteistyöstä yliopistokeskuksessa?

4. Mitä lisäarvoa yksikkö ja emoyliopisto saavat toimimisesta Satakunnassa osana Satakunnan korkeakoulujen muodostamaa kokonaisuutta?

5. Mikä on yksikön alueellinen merkitys? Mitä tuloksia/hyötyä alue saa yliopistokeskuksessa toimivasta yksiköstä/yliopistokeskuksesta?

Lähes kaikissa rehtoreiden puheenvuoroissa todettiin toiminnan Porin yliopistokeskuksessa tukevan ja toteuttavan yliopistojen strategioita. Emoyliopistoille toimiminen Porissa tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön monitieteisessä tiede- ja taideyhteisössä. Koordinaatioyliopistomme rehtori Markku Kivikoski toivoi vieläkin enemmän käytännön yhteistyötä sekä tutkimuksessa että opetuksessa.

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoi rehtorikokoukselle Porin kaupunginhallituksen tuoreesta päätöksestä osoittaa 100 000 euroa Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaspohjaisen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseen. Kaupunginhallitus toteaa ylioppilaspohjaisen koulutuksen olevan kaupungille ja alueelle strategisesti erittäin merkittävää.

Rehtorikokoukselle kerrottiin myös tämän kesän aikana käyttöön otettavasta yliopistokeskuksen tutkimusta esittelevästä Delta-tutkimustietokannasta, josta myös ulkopuoliset voivat löytää tiedot yliopistokeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta esimerkiksi tutkimuksen painoaloittaisella haulla. Sama tietokanta-alusta soveltuu koko korkeakoululaitoksen tutkimuksen esittelyyn jatkossa.

Maakunnan elinkeinoelämä tukee voimakkaasti yliopistokeskusta. Tästä ovat esimerkkeinä käynnistyneet lahjoitukset emoyliopistojen pääomiin sekä elinkeinoelämän aloitteesta käynnistynyt varainkeräys yrittäjyyden lahjoitusprofessuurin jatkamiseksi. Vuositasolla yksityisen rahoituksen osuus Porin yliopistokeskuksen 15,3 miljoonan euron kokonaisliikevaihdosta on jo noin 7 %, eli yli miljoona euroa. Kun säätiöiden ja vastaavien yhteisöjen rahoitus otetaan huomioon saadaan yksityisluonteisen ulkoisen rahoituksen osuudeksi lähes 14 %, eli melkein 2 miljoonaa euroa.

Porin yliopistokeskuksen talous on lähivuosina todella tiukka. Tämä edellyttää säästöjen etsimistä sellaisista kohteista, jotka eivät vahingoita yliopistokeskuksessa tehtävää tutkimusta tai täällä annettavaa opetusta. Rehtorikokous päättikin hyväksyä pitkään valmistellun Turun yliopiston kirjastotoimintojen yhdistämisen Porin tiedekirjastoon. Tämä muutos mahdollistaa lyhytaikaisella vuokrasopimuksella olevista tiloista luopumisen, mikä merkitsee säästöä tilakustannuksissa. Tampereen yliopiston Porin yksikön siirtyminen muun yliopistokeskuksen kanssa samoihin tiloihin tehostaisi tilojen käyttöä ja toisi säästöä sekin. Tätäkin muuttoa valmistellaan.

”Kun oikein kovaa juoksee voi pysyä paikoillaan” on rehtorikokouksessakin esitetty tämän päivän pelin henki. Juosta ei kuitenkaan jaksa, jos ei välillä porilaisittain ilmaistuna huilaa. Kesä on huilaamisen aikaa. Akkuja voi ladata monella tavalla. Yliopistokeskus on mukana Suomi-Areenan Puuvillan puiston keskustelutilaisuuksien järjestämisessä. Saunan lauteilla keskustellaan tuolloin monista ajankohtaisista aiheista. Myös oma elämäntapaneuvojamme Tapani Kannelmäki jakaa viisauksiaan Puuvillan Areenalla. Kannattaa siis suunnata Puuvillan puistoon. Pukeutumiskoodi on vapaa eikä ole väliä, vaikka kynsien alle olisi jäänytkin vähän multaa tai sormet olisivat värjäytyneet punaisiksi mansikoiden perkaamisesta.

Hyvää ja virkistävää kesää!

Harri Peltoniemi