Pääkirjoitus

20.04.2010Porin yliopistokeskus tuo alueelleen ja emoyliopistoille merkittävää lisäarvoa. Liioitteluako? Ei lainkaan. Tätä kirjoittaessani piti yhden opiskelijaryhmän olla Keion yliopiston järjestämässä konferenssissa Jokohamassa. Matka kuitenkin...


20.04.2010

Porin yliopistokeskus tuo alueelleen ja emoyliopistoille merkittävää lisäarvoa.

Liioitteluako? Ei lainkaan.

Tätä kirjoittaessani piti yhden opiskelijaryhmän olla Keion yliopiston järjestämässä konferenssissa Jokohamassa. Matka kuitenkin peruuntui Islannista peräisin olevan tuhkapilven keskeytettyä lennot Japaniin.

UCPoriNews-lehden tämänkertaisessa numerossa esitellään Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön kaksi nuorta tutkijaa, jotka osana Tokion alueen yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä ovat olleet tutkijavaihdossa Japanissa. Tässä numerossa lisäksi:

Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen opiskelijat ovat järjestäneet suuren suosion saaneen Port-viini Portugalista –näyttelyn Rosenlew museoon. Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun Porin laitos on visualisoinnillaan mukana Porin Sinfoniettan ainutlaatuisessa Wozzeck-yhteistyöproduktiossa. Hyvinvointialan maisteriohjelma sekä CBM - luovan talouden ja johtamisen maisteriohjelma ovat esimerkkejä yliopistokeskuksen monitieteisyyden toteutumisesta käytännössä. Kauppatieteiden opiskelijoiden akateeminen vuosijuhla ja Porin ylioppilasteatterin toiminta ovat osoituksia akateemisen kulttuurin vahvistumisesta Porin alueella. Poriin valmistuva opiskelijatalo tuo kaikille alueen korkeakouluopiskelijoille kunnon puitteet vapaa-ajantoiminnoille ja yhdessäololle. Akateemisen Wapun yhteydessä tiloja päästään jo kokeilemaan.
Paljon kerrottavaa jää vielä seuraaviin numeroihin. Lehteä on julkaistu jo vuodesta 2005 lähtien.

Yliopistokeskus lukuina

Porin yliopistokeskuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä 4317 opiskelijaa. Tutkintotavoitteisia opiskelijoita näistä oli 1564.

Viime vuoden loppuun mennessä yliopistokeskuksessa on suoritettu yhteensä 1249 diplomi-insinööri- ja maisteritutkintoa. Lisensiaatteja on valmistunut 23 ja tohtoreja 33.

Opiskelijoista noin puolet tulee Satakunnasta ja maakuntaan sijoittuu töihin kaksi kolmasosaa valmistuneista.

Tieteellisiä artikkeleita ja julkaisuja tuotettiin yliopistokeskuksessa viime vuonna 311 kappaletta.

Toiminta ja sitä kuvaavat tunnusluvut ovat tärkeitä yliopistokeskukselle ja koko maakunnalle, mutta myös neljälle emoyliopistollemme. Tunnusluvut lasketaan mukaan yliopistojen opiskelija-, tutkinto- ja tutkimuspistemääriin, ja ne ovat osaltaan vaikuttamassa emoyliopistojen tuloksellisuuteen ja sitä kautta myös opetusministeriöltä tulevaan rahoitukseen.

Porin yliopistokeskuksen kokonaisrahoitus on 15,3 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 55 % tulee opetusministeriöltä. Maakunnan kuntien, yritysten ja Satakuntaliiton kautta kanavoituu yliopistokeskuksen eri yksiköille lähes kuusi miljoonaa euroa. Yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden osuus siitä on noin miljoona euroa. Porin kaupungin rahoitusosuus on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Uskallan väittää, että Porin yliopistokeskus tuo merkittävää lisäarvoa alueelleen sekä myös emoyliopistoilleen ja verkostojensa kautta koko kansainväliseen tiedeyhteisöön.


Harri Peltoniemi
Porin yliopistokeskuksen johtaja