Suomalainen pelikulttuuri suurennuslasin alle

Suomalaisen pelikulttuurien synty ja kehitys saa pian merkittävää huomiota tutkimuskentällä.

Vuodenvaiheessa käynnistyy Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, Creation of Game Cultures: The Case of Finland, jossa Porin yliopistokeskuksessa vaikuttava digitaalisen kulttuurin oppiaine Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselta on yhtenä tutkimusosapuolena. Porin päässä hanketta johtaa digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen.

– Hanke kytkee tutkimuksen kautta kolmen eri yliopiston yksiköt yhteen. Mukana ovat meidän lisäksemme Tampereen yliopiston Hypermedialaboratorio ja Jyväskylän yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaine, Suominen kertoo.

Historiallinen näkökulma suomalaiseen pelaamiseen


Hankkeen osapuolia yhdistää pelitutkimus, joka on ollut kaikilla toimijoilla yhtenä painopistealueena.

– Jokaisella yksiöllä on oma roolinsa kokonaisuudessa, meidän tutkimuspanoksemme liittyy erityisesti pelaamisen historian selvittämiseen. Yhteisenä tavoitteena on pelikulttuurin moninaisuutta ja erityisesti suomalaita pelikulttuuria valaiseva tutkimusnäkökulma.

Suomalaiseen pelikulttuuriin painottuva tutkimus tähtää hahmottamaan pelaamisen yhteiskunnallista merkitystä. Suominen painottaakin, että digitaalisen pelaamisen eri muodot ovat nykypäivänä osa ihmisten arkipäivää.

– Pelaamisesta on muodostunut keskeinen ajanviettotapa yhä laajemmalle osalle väestöstä. Pelaaminenhan ei vastoin yleisiä mielikuvia ole mikään nuorten juttu, keskimääräinen pelaaja on yli 30-vuotias ja pelaamisen tavat vaihtelevat. Pelillisen kulttuurin aihealue kattaa pelaamisen aina tietokonepasianssista online-vedonlyöntiin tai markettien hedelmäpeleihin.

– Yksi projektin tavoitteista on monipuolistaa pelaamisen käsitystä. Miten pelaamisen eri muodot ovat syntyneet ja kehittyneet.

Omat siirrot selvillä - yhteistä strategiaa hiotaan alkuvuodesta


Hanke on vasta aluillaan, mutta omaan osuuteen liittyvät kuviot ovat Suomisen mukaan jo varsin pitkälle mietitty:

– Omalta osaltamme olemme mukana hankkeessa kolmen tutkijan työpanoksella. Itse vastaan hankkeen johtamisesta meidän osaltamme. Digitaalisen kulttuurin lehtorina toimiva Petri Saarikoski tulee tutkimaan hankkeen puitteissa liittymään pelihistoriaan ja Riikka Turtiainen sisällyttää fantasialiigoihin, online-pelaamiseen ja kilpailupelaamiseen virtuaaliympäristössä liittyvän tutkimuksensa osaksi väitöstutkimustansa.

– Ensimmäinen projektikokous on tammikuussa, joten vuoden alussa hahmottuu tarkemmin, mitä hankkeen puitteissa ryhdytään toteuttamaan. Alustavasti on suunniteltu yhteistyössä järjestettäviä seminaareja ja kansainvälisiä tapaamisia ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Teksti: Katri Tella
28.11.2008