Penkkiurheilijasta virtuaaliurheilijaksi

PENKKIURHEILIJASTA VIRTUAALIURHEILIJAKSIEnsimmäinen filosofian maisteri Poriin 16.9.2005 Riikka Turtiaisen Turun yliopistolle ja sen digitaaliseen kulttuuriin tehty pro gradu- tutkimus hyväksyttiin 15.9. Näin Poriin saatiin kaikkien aikojen ensimmäinen...
PENKKIURHEILIJASTA VIRTUAALIURHEILIJAKSI
Ensimmäinen filosofian maisteri Poriin

16.9.2005

Riikka Turtiaisen Turun yliopistolle ja sen digitaaliseen kulttuuriin tehty pro gradu- tutkimus hyväksyttiin 15.9. Näin Poriin saatiin kaikkien aikojen ensimmäinen täällä tehty opinnäytetyö ja vielä ennätysajassa. Riikka aloitti opinnot syksyllä 2002, toisen vuosikurssin opiskelijana. Suunnitelmallinen opintojen suunnittelu tuotti hedelmää ja Riikka totesi itse opintojen sujuneen jouhevasti, gradu puolestaan oli työläämpi kuin mitä aluksi arveli.


Jalkapalloa ja sanataidetta harrastava Riikka valitsi gradun aiheen läheltä omaa kiinnostusmaailmaa. Virtuaalisesti jalkapalloa ja muuta urheilua seuraavien henkilöiden seurantapäiväkirjat muodostivat ensisijaisen lähteen. Netin, teksti-tv:n ja muiden viestimien kautta reaaliajassa seurattava otteluiden kulku ja veikkauspelien pelaaminen on monelle penkkiurheilijalle todellisuutta päivittäin. Riikan mukaan ympäri vuoden on jokin seurattava laji. Virtuaaliurheilijat tapaavat toisiaan myös netin keskustelukanavilla.

Teksti-tv pitää pintansa

Toinen tutkimuksen myötä avautunut asia oli Riikalle teksti-tv, varsinkin se miksi se edelleen hitaudestaan ja tietynlaisesta vanhanaikaisuudesta huolimatta pitää pintansa nettiin verrattuna. Riikalle selvisi haastattelujen perusteella, että virtuaalista urheilua harrastavat henkilöt asettavat teksti-tv:n ominaisuuksille erilaisia painoarvoja kuten nopeat selaimet. Myös supertekstitelevisio on kiinnostava hankinta, koska sen ominaisuuden lähenevät internetin vastaavia.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitokselle ominainen integroiva opintokokonaisuus mahdollistaa erilaiset yksilölliset suuntautumiset. Riikan pääaine on digitaalinen kulttuuri, lisäksi hän on suorittanut sivuaineena kulttuuriperinnöntutkimusta, kulttuurituotannon suunnittelua sekä ennen opintojen aloittamista yleisen kirjallisuustieteen avoimessa yliopistossa. Riikka on siis oivallinen esimerkki monitieteisyydestä. Erityistä kiitosta laitos Riikan mukaan ansaitsee paitsi yksilöllisyyden huomioinnista, myös siitä, että kurssien sisällöt ja suoritukset sai melko vapaasti limittää palvelemaan opinnäytetyön teemoja.

Tutkintojen erilaisuus tukee yksilöllistä suuntautumista

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen johtaja, professori Outi Tuomi-Nikula on iloinen ja ylpeä ensimmäisestä maisterista.

Kokonaan uudentyyppinen koulutusohjelma merkitsee sitä, että tutkinnon uskottavuus pitää osoittaa muillekin tahoille. Opetusministeriö vakuuttuu laitoksemme tarpeellisuudesta sitä mukaa kun tutkintoja valmistuu.

- Integroivat opintomme herättävät Turun emoyliopistossa suuria odotuksia, sanoo Tuomi-Nikula. Tutkintojen erilaisuudella tuetaan opiskelijan yksilöllistä suuntautumista. Näin vältetään se, että työmarkkinoille ei Porista ajaudu vain yhdenlaisia maistereita.

Riikan valmistumisnopeus on ennätyksellinen. Tuomi-Nikulan mukaan humanistisia tieteitä voi hyvin suorittaa myös haistellen ja maistellen, ikäänkuin hakien omia linjoja. Pääaine on joillakin vaihtunut opintojen aikana, mikä tietenkin hidastaa valmistumista. Viimeistelyä vaille on kuitenkin ilahduttava määrä tulevien maisterien opinnäytetöitä, joten syytä huoleen ei ole.

- Riikan valmistuminen toimii varmasti kannustimena muillekin laitoksen opiskelijoille, että se todella voi onnistua.

Teksti: Eeva Sinerjoki