Pohjanlahden rantatie

Elämyksiä historiallisen tien varrelta22.9.2011 Pohjanlahden rantatie –matkailutiehanke käynnistyi tämän vuoden tammikuussa ja jatkuu vuoden 2012 loppuun. Parhaillaan matkailutiereitti odottaa liikenneviraston vahvistamista ja tierekisteriin...Elämyksiä historiallisen tien varrelta

22.9.2011

Pohjanlahden rantatie –matkailutiehanke käynnistyi tämän vuoden tammikuussa ja jatkuu vuoden 2012 loppuun. Parhaillaan matkailutiereitti odottaa liikenneviraston vahvistamista ja tierekisteriin merkitsemistä. Nyt ollaan vaiheessa, jossa pohjatyötä ja suunnittelmia aletaan konkreettisesti toteuttaa. Pohjanlahden rantatie näkyy kyltteinä tien varrella ensi kesään mennessä.

Vanha Pohjanlahden rantaa seuraava maantie alkaa Turusta ja päättyy Tukholmaan. Tien vanhimmat osat ovat nähneet matkalaisia jo myöhäiskeskiajalla. Pohjanlahden rantatien varrella on säilynyt arvokkaita vanhoja kyliä ja kulttuurimaisemia. Se ohittaa lisäksi upeita luontokohteita dyynivyöhykkeistä lintukosteikkoihin. Matkailutie tarjoaa houkuttelevan tilaisuuden kulttuuri- ja luontomatkailun yhdistämiselle.

- Pelkkä tie itsessään ei saa matkailijoita liikkeelle. Siihen yhdistyvät mielikuvat ja elämystarjonta oikein markkinoituina palveluina tekevät tästä tutkitusta historiallisesta tiestä vetävän matkailukohteen, sanoo projektisihteeri Sari Mäkiranta.

Matkailutiehanke on varsinainen yhteistyöponnistus ja –taidonnäyte, sillä mukana ovat kaikki reitin varren maakuntaliitot ja ELY-keskukset Varsinais-Suomesta Lappiin.

- Lähes kaikki kaupungit ja kunnat ovat lähteneet hankkeeseen innolla mukaan, kertoo rantatien kolmeen kertaan kokonaan kulkenut projektipäällikkö Mikael Lähteenmäki.

Kunnat ja kaupungit saavat hankkeen myötä Pohjanlahden rantatien nettiportaaliin kuntaesittelyn sekä oikeuden käyttää markkinoinnissaan matkailutien tunnusta ja graafista ilmettä. Kiskolainen Leijart Oy huolehtii rantatien ulkoisesta ilmeestä ja kylttien toteutuksesta SAMK:n opiskelijan Aleksi Salmisen tekemän suunnittelutyön pohjalta.

- SAMK:n lisäksi hankkeessa on mukana muitakin oppilaitoksia. Oulun yliopiston maantieteen laitos, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma sekä kauppakorkeakoulu osallistuvat kaikki omalla panoksellaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, Lähteenmäki sanoo.

Matkailutiehankkeen aikana luodaan yhteistyö- ja markkinointiverkostoja. Siitä huolimatta on haaste pitää Pohjanlahden rantatien matkailutoiminta dynaamisena ja näkyvänä hankkeen loppumisen jälkeen.

- Rantatien kohdalla olemme luottavaisia toiminnan jatkuvuuden suhteen, sillä hankkeen tukijana on Kasitie ry, jolle koordinointi meidän jälkeemme siirtyy, kertoo Lähteenmäki.

Tarkoituksena on perustaa aktiivinen matkailutietoimikunta, jossa on edustajia rantatien eri matkailutoimijoista ja joka toimii Kasitie ry:n alaisuudessa.

Pohjanlahden rantatie –hankkeessa on aineksia myös rajat ylittävälle yhteistyölle. Tulevaisuuden haaveena on saada tie jatkumaan yhtenäisenä matkailureittinä aina Turusta Tukholmaan asti.Teksti: Piritta Huhta
Kuvat: Mikael Lähteenmäki