Kannanotot

Pointer ry toteuttaa edunvalvontaa ottamalla kantaa opiskelijoita koskeviin asioihin. Lisäksi Pointer haluaa edistää opiskelijoien tyytyväisyyttä ja hyvinvointia toteuttamalla tutkimuksia opiskelijoiden tilanteesta.

Alla opiskelijajärjestön julkaisemia kannanottoja ja tutkimuksia.

Satajoo kannanotto 2011

Porin yliopistokeskus hallitusohjelmassa 2011

Kaukolainojen hinnoittelu 2011

YTK-tutkinnon puolesta 2011

Pointer vaatii SYL:a muistamaan koko Suomen 23.11.2012

Kandiohjelmien kehittäminen 7.2.2012

Yhteiskampus Puuvillaan 11.1.2013

Porin yhteiskampus 11.1.2013

Vastine: Porin yhteiskampus 14.1.2013

Yhteiskampus Puuvillaan 21.2.2013

TTY järkeä säästöihin 23.5.2013

Kannanotto YTHS:n toiminnan turvaamiseksi / 2014

Kannanotto: Porin yliopistokeskuksen ristiinopiskelumahdollisuudet / 2015

Oikaisuvaatimus kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista / 2017

Pointer ry:n kunnallispoliittinen tavoiteohjelma / 2017