Yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat

Yhdistyksen toiminnasta vastaa vaalikokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 2 edustajaa kustakin Porin...

Yhdistyksen toiminnasta vastaa vaalikokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 2 edustajaa kustakin Porin yliopistokeskuksen yksiköstä. Täyttämättä jääneet hallituksen jäsenpaikat voidaan täyttää mihin tahansa yksikköön kuuluvalla jäsenellä yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Hallituksen puheenjohtaja valitaan henkilökohtaisella vaalilla.

Pointer ry:n hallitus kokoontuu 20-25 kertaa vuodessa päättämään yhdistyksen asioista.

Alla yhdistyksen ja hallituksen kokousten uusimmat pöytäkirjat. Vanhempia pöytäkirjoja voit pyytää nähtäväksi opiskelijasihteeriltä.

Pöytäkirja 1/2018

Pöytäkirja 2/2018

Pöytäkirja 3/2018

Pöytäkirja 4/2018

Pöytäkirja 5/2018

Pöytäkirja 6/2018

Kevätkokous

Pöytäkirja 7/2018

Pöytäkirja 8/2018

Pöytäkirja 9/2018

Ylimääräinen kokous

Pöytäkirja 10/2018

Pöytäkirja 11/2018

Pöytäkirja 12/2018

Pöytäkirja 13/2018