Porin yliopistokeskus kansainvälistyy

Kansainvälistyvä Porin yliopistokeskus 22.3.2007 Porin yliopistokeskuksen yksiköiden kansainväliset yhteydet ovat olleet aktiivisia sekä tutkimustoiminnan että opetuksen kohdalla. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty useiden tutkimushankkeiden sekä...


Kansainvälistyvä Porin yliopistokeskus
22.3.2007

Porin yliopistokeskuksen yksiköiden kansainväliset yhteydet ovat olleet aktiivisia sekä tutkimustoiminnan että opetuksen kohdalla. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty useiden tutkimushankkeiden sekä molempiin suuntiin tapahtuvan asiantuntijavaihdon kautta.

Yliopistokeskuksen henkilökunta on vieraillut ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa sekä vastaanottanut kansainvälisiä vieraita. Porin yliopistokeskuksessa vieraili vuoden 2006 aikana kansainvälisiä tutkijoita tai luennoitsijoita mm. Tsekistä (Ostravan yliopisto), Saksasta (Kielin yliopisto), Sloveniasta (Mariborin yliopisto), Perusta (Liman yliopisto) sekä USA:sta (Philadelphian yliopisto).

– Kymmenen viime vuoden aikana voidaan havaita Porin yliopistokeskuksen tiedeilmaston muuttuminen selvästi kansainvälisemmäksi. Luodut kansainväliset suhteet ovat usein pitkäaikaisia ja pyrkimystä on monikansallisiin projekteihin, kertoo vanhempi tutkija, dosentti Jari Palomäki Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Hyvä esimerkki Porin yliopistokeskuksen kansainvälisistä toimista on Turun kauppakorkeakoulun, Porin yksikön ja Taideteollisen, Porin taiteen ja median osaston yhteinen luovan talouden tutkimukseen ja luovien prosessien johtamisen koulutukseen tähtäävä Creative Leadership-hanke, joka alkoi syksyllä 2006. Hankkeessa muodostetaan kansallisten ja kansainvälisten tutkijoiden verkostoja, joissa luodaan tieteellistä tutkimusta luovan talouden tutkimusalueella. Creative Leadersihip –hankkeessa on tavoitteena kansainvälisen luovan talouden maisteriohjelman käynnistäminen vuonna 2008.

Kansainvälisiä konferensseja
ja taiteilijavieraita

Porin yliopistokeskuksen ehkä merkittävin kansainvälinen konferenssi vuonna 2006 oli Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen kesällä järjestämä European Shortsea Network (ESN) –verkoston puheenjohtajuuskauteen liittynyt kansainvälinen ”Shortsea Shipping on the Baltic Sea –Prospects and Challenges” konferenssi Porissa. Konferenssiin osallistui ulkomaisia edustajia 49, edustaen 19 Euroopan maata.

Osaltaan Porin yliopistokeskuksen kansainvälistymistä edistää Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osaston yhteydessä toimiva kansainvälinen Pori Artist-in-Residence-taiteilijaresidenssi. Residenssin avulla pyritään mm. edistämään kuvataiteen, muotoilun ja audiovisuaalisen viestinnän alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta. Vuonna 2006 residenssiin valittiin ensimmäiset taiteilijat.

– Yliopistokeskuksen yksiköiden tekemä kansainvälisen yhteistyön luonne vaihtelee, joka osaltaan johtuu siitä, että toisissa tieteissä kansainvälistyminen on erilaista. Esimerkiksi taiteiden ja sosiaalitieteiden kansainvälistymisen luonne poikkeaa huomattavasti muista tieteistä, toteaa Jari Palomäki

– Yliopistojen kolmas tehtävä eli yhteiskunnallinen vuorovaikutustehtävä on Porin yliopistokeskuksessa voimakkaasti läsnä. Se on myös eräs merkittävistä vahvuuksistamme, jota tulee hyödyntää myös kansainvälistymisessä. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi hyödyntämällä osapuolilla jo valmiina olevia verkostoja, sanoo Jari Palomäki

Vuoden 2006 aikana Porin yliopistokeskuksen henkilökunta osallistui yli 50 kertaa kansainvälisiin konferensseihin, toimi monissa kansainvälisissä asiantuntija- ja luottamustehtävissä tai osallistui tutkijatapaamisiin kansainvälisessä yliopistossa tai kirjoitti raportteja kansainvälisille tutkimushankkeille. Lisäksi yksiköiden henkilökunta oli jäseninä eri kansainvälisissä työryhmissä sekä osallistui kansainvälisiin näyttelyihin joko kuraattorina tai asiantuntija-arvioijana.

– Voidaan sanoa, että organisaatio kansainvälistyy, kun henkilöt kansainvälistyvät eli luovat kansainvälisiä suhteita. UCPori kansainvälistyy siis henkilöiden kautta, toteaa Jari Palomäki, joka itsekin vietti viime vuonna muun muassa kuukauden kutsuttuna professorina Toulousen yliopistossa, Ranskassa, Matematiikan ja informaation tutkimuksen instituutissa.

Hyviksi keinoiksi hankkia kansainvälisiä yhteyksiä Jari Palomäki mainitsee esimerkiksi kansainvälisissä konferensseissa pidetyt esitelmät, jolloin päästään tekemisiin kansainvälisen tutkijayhteisön kanssa ja luodaan suhteita tutkijakollegoiden kanssa. Toinen hyvä menetelmä on yhteisartikkelien kirjoittaminen ulkomaisen henkilön kanssa. Tällöin molemmat hyötyvät yhteisten ”kansainvälisyyspisteiden” kautta.

Porin yliopistokeskuksen opiskelijoista 13 oli vaihdossa vuoden 2006 aikana. Suosituin vaihtokohde oli Ruotsi (4 opiskelijaa), muita vaihtokohteita olivat mm. Singapore, Norja, Iso-Britannia, Saksa ja Tsekki. Porin yliopistokeskuksen yksiköissä koordinoidaan myös omaa Nordplus verkostoa, jonka tavoitteena on edistää opiskelija ja opettajavaihtoa.

– Opiskelijat voisivat jo vaihdossa ollessaan pyrkiä luomaan kansainvälisiä suhteita, joita he voisivat hyödyntää uransa myöhemmissä vaiheissa, vihjaa Jari Palomäki.

Porin yliopistokeskus on kansainvälistynyt merkittävästi toimintansa alkuajoista ja kansainvälistyy tulevaisuudessa yhä edelleen sekä tutkimuksen että opetuksen sektoreilla. Paitsi monet nykyisistä ja  tulevista kansainvälisistä tutkimushankkeista,  myös suunniteltu ensimmäinen kansainvälinen maisteriohjelma ovat merkittäviä askeleita tähän suuntaan. Tulevaisuudessa otsikon voikin siis muuttaa muotoon: Kansainvälinen Porin yliopistokeskus.Teksti: Salla Siivonen
Kuvat: Eija Hammarberg