Porin yliopistokeskus viestii ja vaikuttaa

Yliopistokeskusta tehdään tutuksi 14.09.2010 Porin yliopistokeskus tiivistää yhteistyötään satakuntalaisten kanssa viestintä ja vaikuttavuus –hankkeen avulla. -Aiemmat viestintähankkeet ovat luoneet hyvän toimintamallin opiskelijamarkkinoinnille....Yliopistokeskusta tehdään tutuksi


14.09.2010

Porin yliopistokeskus tiivistää yhteistyötään satakuntalaisten kanssa viestintä ja vaikuttavuus –hankkeen avulla.

-Aiemmat viestintähankkeet ovat luoneet hyvän toimintamallin opiskelijamarkkinoinnille. Nyt tavoitteena on tehdä taloa tutuksi opiskelijoiden lisäksi kaikille satakuntalaisille, erityisesti potentiaalisille tutkimus- ja kehitysyhteistyökumppaneille, kertoo yhteyspäällikkö Maria Väkiparta.

Keskeisimmäksi työkaluksi yliopistokeskuksen tunnettuuden lisäämisessä Väkiparta nostaa tänä syksynä lanseerattavan DELTA-tutkimustietokannan.

-DELTAsta löytyvät kaikki UCPorin asiantuntijat, julkaisut sekä tutkimushankkeet vuodesta 2004 lähtien, kertoo Väkiparta.

Kaikille avoimen tietokannan avulla esimerkiksi yritykset ja media voivat etsiä asiantuntijoita tarpeisiinsa.

Osaamista satakuntalaisille yrityksille

Porin yliopistokeskuksessa toimivat neljä yliopistoa kouluttavat jatkuvasti akateemisia moniosaajia työmarkkinoille.

-Kun yhteistyötä Satakunnan yritysten, kuntien ja toisen asteen oppilaitosten kanssa tehostetaan, vaikutukset näkyvät koko maakunnan aseman vahvistumisena, sanoo myös opiskelijoiden ura- ja rekrytointipalvelusta vastaava Väkiparta.

Pelkkä opiskelijoiden houkuttelu maakuntaan ei silti riitä. Valmistuneet akateemisesti koulutetut halutaan myös pitää Satakunnassa. Tämän onnistumisessa yritys- ja kuntayhteistyö on avainasemassa.

Vaikka opiskelijamarkkinointi pyörii hyvin, löytyy siltäkin saralta vielä kehitettävää. Satakunnan korkeakoululaitoksen SIIVU-yhteistyö on kanava, jonka kautta tavoitetaan nykyiset ja potentiaaliset uudet opiskelijat.

-Yhtenä hankkeen tavoitteena on nostaa Satakunnan vetovoimaa kiinostavana ja dyynaamisena opiskelumaakuntana, sanoo Väkiparta.

Erityisenä haasteena Väkiparta näkee alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden motivoimisen maisteriopintoihin.

-Yliopistokeskuksessa on monipuolisesti tarjolla maisteriopintoja, joiden markkinointiin haluamme panostaa. Yrityksiin tehtävät opinnäytetyöt avaavat valmistuvalle mahdollisuuden työllistyä suoraan koulutustaan vastaavaan työhön. Vastaavasti yritykset saavat oman alansa osaajia tuoreimpine tietoineen ja taitoineen, Väkiparta sanoo.

Porin yliopistokeskus haluaa siis profiloitua koko maakunnan yhteisenä tietopankkina ja ideahautomona, joka palvelee aluetta monitieteellisesti tutkimus- ja kehitysyhteistyön kautta.

-Tavoitteena on madaltaa kynnystä lähestyä yliopistokeskusta niin, että hankkeen päättyessä huhtikuun lopussa vuonna 2012, kuka tahansa uskaltaa ja tietää ottaa yhteyttä meihin, kertoo Väkiparta.


Teksti: Piritta Huhta 


Porin yliopistokeskuksen viestintä ja vaikuttavuus -hankkeen rahoittaa Satakuntaliitto EAKR-rahoituksella.