Porista enimmäinen nainen tekniikan tohtoriksi

Aiemmin muun muassa VTT:n tutkijana toiminut Anneli Heimburger aloitti naispuolisten tekniikan tohtoreiden esiinmarssin Porissa, Tampereen teknillisessä yliopistossa.

WWW-linkkien aikamääreiden soveltamiseen teollisuudessa tai projektihallinnassa liittyvä tutkimus tarkastettiin 21. lokakuuta 2005.

WWW-linkkien ja hypertekstien maailma muuttuu nopeasti. Hypermedia on kiinnostanut tuoretta tohtoria jo 25 vuoden ajan ja hän on eittämättä pioneereja alallaan.

Linkkien monet sovellusalat

Lisäämällä WWW-palveluun ajasta riippuvia linkkejä voidaan nopeuttaa esimerkiksi paperikoneen huoltoa tai helpottaa monikansallisten suurprojektien seurantaa. Väitöskirjassa käytettiin sovelluskohteena kallionlouhintakonetta, jota tulee huoltaa säännöllisin välein.

WWW-linkkien käyttö suurtapahtumien ja oman aikataulun jäsentelyssä on myös yksi aikasensitiivisten linkkirakenteiden sovellusalue, tuumii Heimbürger. World Wide Web tarjoaa tänä päivänä mahdollisuuksia monipuolisiin linkkirakenteisiin, joita voidaan hyödyntää ammatillisissa sovelluksissa. Taloudellinen tehokkuusajattelu on tuonut uusia tarpeita ja älykkäällä linkityksellä voidaan saavuttaa kilpailuetua. Paitsi teollisuus ja suurtapahtumat tai projektit, voi linkitys toimia vaikkapa historian opetuksen välineenä. Oppimateriaalit voitaisiin koostaa ajanjaksojen mukaisiksi paketeiksi.

Tutkijan työtä AMC:ssä jatkava Heimbürger on erityisen kiinnostunut myös Suomen ja Japanin välisestä tutkimusyhteistyöstä. Professori Hannu Jaakkolan suhteet japanilaisiin tahoihin ovat helpottaneet yhteistyön rakentamista. Japanissa pärjää sitkeydellä ja pitkäjänteisyydellä.

Teksti: Eeva Sinerjoki
15.11.2005