Potkua aloittavalle dynaamiselle yritykselle

POTKUA ALOITTAVALLE DYNAAMISELLE YRITYKSELLE 3.4.2006 Tutkimuslähtöiset, kasvukykyiset ja -haluiset Satakuntalaiset yritykset. Näillä sanoilla voisi määritellä Yrityshautomo Propelin asiakkaat. Toiminta-ajatuksena on tarjota aloittaville yrityksille...


POTKUA ALOITTAVALLE DYNAAMISELLE YRITYKSELLE

3.4.2006

Tutkimuslähtöiset, kasvukykyiset ja -haluiset Satakuntalaiset yritykset. Näillä sanoilla voisi määritellä Yrityshautomo Propelin asiakkaat. Toiminta-ajatuksena on tarjota aloittaville yrityksille ohjattu toimintaympäristö, jossa yrittäjät voivat keskittyä omaan liiketoimintaansa.

Hautomon toiminta-alueena on Satakunta. Tärkeässä roolissa ovat isäntäorganisaatiot, kuten Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä toimivat elinkeinokeskukset Posek, RSK sekä PSKK. Isäntäorganisaatioihin kuuluvat vielä Porin yliopistokeskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Yrityspalvelu Enter. Näiden organisaatioiden tehtävänä on auttaa omalta osaltaan tunnistamaan toimintaedellytykset omaavat yritykset ja auttaa näitä muun muassa rahoitusasioissa, kumppanien etsinnässä sekä liiketoiminnan suunnittelussa. Puhutaan myös henkilökohtaisesta valmennuksesta. Valmentajat ovat pääosin Prizztechin asiantuntijoita. Yrityshautomosopimus tehdään yrityksen kanssa 1-2 vuodeksi.

Hautomotoiminta kiinnostaa yhä useampaa

Hautomonjohtaja Marko Ranta kuvaa työtehtäväänsä aidosti mukavaksi. Verrattuna edelliseen työhön pankki- ja vakuutusalalla hän kokee nyt työskentelevänsä asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää.

- Yhteistyö toimii hyvin isäntäorganisaatioiden suuntaan, hän mainitsee. Pääkaupunkiseudullakin vaikuttanut puoliporilainen tuli hautomoon huhtikuussa vuosi sitten ja on tyytyväinen hautomon asiakasmäärään ja laaja-alaisuuteen. Kiinnostus hautomotoimintaa kohtaan on lisääntynyt ja yhteydenottoja tulee nyt enemmän kuin vuosi sitten.

- Porissa vaikuttaa oppilaitosten suuri määrä ja antaa suhteessa eniten aihioita tähän suuntaan, kun taas Raumalla on vahvana metallipuolen innovaatiot. Kankaanpäässä puuteknologia on selvimmin esillä, kertoi Ranta.

Rannan mukaan nykypäivänä ei voi olla monitietäjä, joten yhteistyöverkostot ja kumppanuuspalvelut ovat välttämättömyys. Aloittavan yrityksen valmentajan tehtävänä onkin löytää oikeaa apua myös ostopalveluna. Pääasia kuitenkin on saattaa innovatiivinen yritys menestykseen ja auttaa sen alkukarikoiden yli. Kriittinen vaihe on yhdestä kolmeen vuotta yrityksen perustamisesta alkaen, jonka jälkeen yritys toimii yleensä omillaan ilman hautomon apua.

Teksti: Eeva Sinerjoki