Presidenttiehdokas Niinistö yleisön kuultavana

PRESIDENTTIEHDOKAS SAULI NIINISTÖ YLEISÖN KUULTAVANA23.11.2005 Porin yliopistokeskuksessa kuultiin puheenvuoroja teemalla Nuorisoväkivalta ja nuorten sosiaalinen pahoinvointi. Alustajina toimivat ylikonstaapeli Arto Kuusisto Porin poliisista sekä...
PRESIDENTTIEHDOKAS SAULI NIINISTÖ YLEISÖN KUULTAVANA

23.11.2005

Porin yliopistokeskuksessa kuultiin puheenvuoroja teemalla Nuorisoväkivalta ja nuorten sosiaalinen pahoinvointi. Alustajina toimivat ylikonstaapeli Arto Kuusisto Porin poliisista sekä presidenttiehdokas Sauli Niinistö, joka samalla tutustui yliopistokeskuksen toimintaan sekä avasi myöhemmin vaalikahvilansa Porissa maanantaina 14. marraskuuta.


Aihe sopii ajankohtaisuutensa vuoksi yleisötapahtumaksi. Porissa on tehty viime aikoina törkeitä pahoinpitelyitä, joille tunnusomaista on se, että teot tehdään porukalla yhtä henkilöä kohtaan. Kuusiston mukaan Porin seudulla ei esiinny merkittävästi enempää alaikäisten tekemiä rikoksia kuin muualla maassa suhteutettuna kaupunkien väkilukuun. Poliisin, sosiaalityön ja koulutoimen yhteistyö toimii sujuvasti ja poliisit käyvät kouluissa kertomassa pahoinpitelyiden seurauksista videoin.

Hyvinvointivaltion kääntöpuoli

Presidenttiehdokas Niinistö oli myös huolissaan väkivaltaistuneesta ympäristöstä. Alaikäisten rangaistavuusrajaa hän ei alentaisi, vaan alleviivasi teon ja rangaistuksen välittömyyden lisäämistä. Poliisin tulo paikalle ja asian selvittelyn välittömyys saattaisi hänen mukaansa auttaa nuorta rikoksentekijää oman tekonsa vakavuuden ymmärtämisessä. Rikoksentekijän pelkkä kotiin lähettäminen ei aina tuo tulosta.

Syiden etsimisessä Niinistö toi esille hyvinvointivaltion kääntöpuolen. Lasten vanhemmat siirtävät liikaa vastuuta lasten kasvatuksesta kouluille, vaikka selkeästi pääkasvattajan pitää löytyä omista vanhemmista. Vanhempien rooli korostuu siinä, mitä lasten annetaan katsoa tv:stä ja internetistä. Kuten Niinistö mainitsikin, ettei yhteiskunta osaa asettua isäksi ja äidiksi.

Yleisöpuheenvuoroissa tuli esille huoli yhteiskunnan raaistumisesta ja siitä miten voidaan auttaa nuoria joilta vanhemmat joko puuttuvat tai eivät ole läsnä riittävästi. Kysymys siitä, miten medioihin kohdistuva valvonta voisi vähentää väkivaltaisuuksia, ei noussut esille. Vuosien takainen videolaki ei merkittävästi vähentänyt lieveilmiöitä. Pelien ja internetin maailma on laajempi kuin koskaan ja lainsäädäntö vasta miettii toimia nuortemme suojelemiseksi. Niinistö kuitenkin totesi, että lasten ja nuorten vapaa-ajanvieton tulisi kiinnostaa vanhempia ja kasvattajia ilman erillistä lakiakin.

teksti ja kuva: Eeva Sinerjoki