ProEduca-hanke

Ammatillisen ohjauksen aloittaminen ajoissa vähentää opintojen keskeytymisriskiä 4.12.2007 Porin yliopistokeskuksessa toteutetussa kolmevuotisessa ProEduca-hankkeessa tutkittiin, miten ammatilliseen koulutukseen siirtyvien oppilaiden...


Ammatillisen ohjauksen aloittaminen ajoissa vähentää opintojen keskeytymisriskiä
4.12.2007

Porin yliopistokeskuksessa toteutetussa kolmevuotisessa ProEduca-hankkeessa tutkittiin, miten ammatilliseen koulutukseen siirtyvien oppilaiden opintomotivaatiota voidaan tehostaa ja siten vähentää opintojen keskeytymistä.

Turun yliopiston tutkijat KT Mikko Huhtala ja KT Kari Lilja ovat Satakunnan alueella toimineessa ProEduca tutkimus- ja kehityshankkeessa kehittäneet toimintatapoja ja yhteistyömuotoja peruskoulun 7-9 luokkien ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajien välille.

– ProEducassa on ollut ajatuksena antaa opettajille lisää ohjaajuustaitoja, oppilaanohjaajien rinnalle. Aineenopettajathan kuitenkin näkevät koulun arjessa kunkin oppilaan erityistaitoja ja – lahjakkuuksia, joiden suunnalta oppilas voisi harkita omaa ammatinvalintaansa, Mikko Huhtala kertoo.

Ohjaus aloitettava ajoissa

Tärkeimpänä tutkimustuloksenaan Huhtala ja Lilja pitävät ammatillisen ohjauksen aloittamista jo peruskoulun kahdeksasluokkalaisten kanssa.

– Kasiluokkalainen jo selvästi tietää sen, että kumpaan on menossa; ammatilliseen oppilaitokseen vai lukioon, mutta ei välttämättä tiedä sen tarkemmin. Näissä molemmissa on kuitenkin monia eri suuntautumisvaihtoehtoja, joista oppilailla on mahdollisuus valita. Asioiden kypsyttelylle tarvitaan aikaa. Nykyisinhän tutustuminen eri vaihtoehtoihin on jäänyt käytännössä yhdeksännen luokan syksyyn, kun keväällä yhteisvalinta on jo edessä, Kari Lilja huomauttaa.

Tutkijat pitivät tärkeänä antaa kaikille kahdeksasluokkalaisille laajan kuvan erilaisista opiskelumahdollisuuksista, joita yläkoulun yhdeksännellä luokalla voidaan oppilaille vielä täsmentää.

– Tärkeä asia oli sekin, että kahdeksasluokkalaisten ryhmät olivat pieniä, kun he kiersivät eri oppilaitoksissa. Näin mahdollisuus kysymysten esittämiseen oli parempi. Olemme havainneet, että ohjaavuuden kannalta massatapahtumilla ei juuri ole merkitystä. Tärkeää oli tuoda esille, mitä päivittäinen opiskelu on hienojen kruusausten sijaan, Huhtala selvittää.

Koulu-yritysyhteistyö kertoo työelämän tarpeet

ProEducassa on toteutettu erilaisia pilotteja, joiden avulla opettajien tietoutta erilaisista koulutusvaihtoehdoista ja työelämän tarpeista lisätty.
– Olemme järjestäneet erilaisia koulutustilaisuuksia, ja muun muassa mallintaneet koulu-yritys – yhteistyömallin, jolla pyrittiin kehittämään työelämätietoutta ja lisäämään tukemaan oppilaiden sisäistä yrittäjyyttä.

Raumalla kaikille yläkoulujen opettajille toteutetuissa kahdessa puolen päivän koulutustilaisuuksissa kerrottiin ensinnäkin mitä on ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus, toisessa tilaisuudessa keskeisellä sijalla oli työelämälähtöisyys.

– Yritysesittelyissä painotettiin sitä, minkälaista osaamista tarvitaan, ja minkälaiset mahdollisuudet eri yrityksissä ovat esimerkiksi etenemiselle, sanoo Kari Lilja.

Yhteistyöllä keskeyttämisen torjuntaan

ProEduca-hankkeessa keskityttiin myös opintojen keskeyttämisen torjumiseen. Todettiin, että keskeisiksi henkilöiksi keskeyttämisen ehkäisyssä nousevat opinto-ohjaajat ja opettajat.

– Joillekin oppilaille on tärkeää luoda tulevaan ammattioppilaitokseensa suhteita jo yhdeksännen luokan aikana. Hiljaisen tiedon siirtyminen eri opintoasteiden opettajien välillä on joidenkin oppilaiden kohdalla erityisen tärkeää. Muutos peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtymiseen tulee monelle oppilaalle liian nopeasti. Hyvät siirtopaperit eivät näissä tilanteissa yksin auta, vaan tarvitaan kaikkien tekijöiden eli oppilashuollon, terveydenhuollon ja opettajien yhteispeliä, Mikko Huhtala painottaa.

Teksti ja kuvat: Eija Hammarberg


ProEduca-hankkeesta tehty julkaisu on tilattavissa Porin yliopistokeskuksesta. Palvelukeskus puh. (02) 627 2900 tai palvelukeskus.pori(at)prizz.fi